Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Z našich projektů

Zpět na naše projekty
 -

Většina radních má vysokoškolské vzdělání, žen je však v radách jen pětina

09.06.2015 -

Praha, 09.06.2015 – V rámci projektu Transparentní radnice, jehož výsledky jsme Vám přinesli v květnu letošního roku, jsme zpracovali 157 podrobných profilů radních krajských měst a starostů MČ v Praze. S takto získanými údaji jsme však ještě dále pracovali. O podnikání politiků či kumulování veřejných a stranických funkcích jste se dočetli v předešlé analýze, tentokrát se zaměříme na obecnější čísla a rozšíříme tak již zveřejněné informace o další údaje.

Rady krajských měst v datech

Jedny z nejobecnějších poznatků z dat jsou věková struktura a zastoupení žen. Vůbec nejmladším radním krajského města je 27letý Filip Žáček (ČSSD) z Olomouce, nejstarším pak 69letý Vladimír Springer (HDK) z Hradce Králové. Průměrný věk radního krajského města vychází na 47 let.

Co se žen ve vedení krajských magistrátů týče, není jich ani pětina. Ze 135 radních je zastoupeno 109 muži a 26 ženami. V každé radě je pak zastoupena alespoň jedna žena, nejvíce, a to hned pět, jich má hl. m. Praha.

Zajímavé srovnání nabídla sumarizace vzdělání. Vysokoškolským titulem se totiž mohou pochlubit hned čtyři pětiny politiků (107), přičemž např. v jihlavské Radě jsou absolventy vysoké školy všichni volení zástupci. Co do četnosti, najdeme v radách nejvíce inženýrů (50) a hned poté magistrů (24), najdeme ze ale také např. dva docenty nebo tři profesory.

Starostové MČ hl. m. Prahy v datech

Součástí analýzy byly také podrobné profily starostů dvaadvaceti pražských městských částí. Z nich je nejmladším třicetiletý Ondřej Kolář z Prahy 6 a nejstarším 67letý Jan Jarolím z Prahy 9. Průměrný věk starostů MČ se pak podobá s číslem 47,2 roku radním krajských měst.

Posty starostů jsou zastoupeny muži k ženám v poměru šestnáct ku šesti, z čehož oněch šest starostek je z MČ Prahy 2, Prahy 3, Prahy 10, Prahy 12, Prahy 17 a Prahy 20.

Hned sedmnáct vedoucích radnic je vysokoškolsky vzdělaných, což je ve výsledku více než čtvrtina. I zde se vyskytují nejčastěji tituly inženýr a magistr, oboje četností šesti zastoupení. 

Reakce na naše oslovení

Každého politika jsme oslovili s žádostí o kontrolu a případné doplnění zveřejněných údajů. Příliš z nich se však odpovědí nezabývalo. Ze 135 oslovených politiků jsme do 6. května 2015, tj. přesně čtyři týdny od zaslání posledního oslovení, obdrželi dvacet nejrůznějších reakcí od radních či jejich asistentů. Z důvodu nedostatečného času na odpověď, nebyla do statistiky začleněny odpovědi starostů MČ. (yy)

Projekt byl podpořen Nadačním fondem proti korupci.

Pozn. Data týkající se věku jsou vztažena ke dni komunálních voleb.

Související dokumenty: Diskuse