MENU

Detail veřejné zakázky - Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část A - MUK Malovanka), organizace monitoringu a sledován

Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba (část A - MUK Malovanka), organizace monitoringu a sledován

Vítězný dodavatel: VIS, a.s.
Vysoutěžená cena: 811 900,00 Kč
Datum podpisu smlouvy: 11.01.2010
URL: http://zakazky.praha.eu/detailZakazky.jsp?zakazkaId=125569

Diskuse | Redakce