Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Detail tagu - Babišova vláda

Babišova vláda

Vláda Andreje Babiše byla jako čtrnáctá vláda ČR jmenována prezidentem Milošem Zemanem 13. prosince 2017, kdy nahradila po 53 dnech od voleb koaliční vládu Bohuslava Sobotky. Je tvořena jako jednobarevná hnutím ANO 2011 s několika nestraníky. Prvním místopředsedou byl pověřen místopředseda hnutí ANO 2011 a ministr životního prostředí Richard Brabec, druhým poté místopředseda hnutí ANO 2011 a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo se ziskem 29,64 % hnutí ANO 2011, které se po několika týdnech vyjednávání a odmítání většiny z osmi dalších sněmovních stran rozhodlo pro sestavení menšinové jednobarevné vlády o patnácti členech a jadnou podporou vlastní 78 poslanců.


Prezident Miloš Zeman jmenoval Babiše premiérem 6. prosince 2017. Dlouhodobě Zeman zastával myšlenku jmenovat právě předsedu vítězného uskupení, kterému přislíbil při neúspěšném hlasování o důvěře vládě také druhý pokus o její sestavení. Po absolvování všech čtrnácti, resp. patnácti schůzek jmenoval dne 13. prosince 2017 na Pražském hradě novou vládu v tomto složení:

Andrej Babiš - předseda vlády (ANO 2011),
Richard Brabec - místopředseda vlády, ministr životního prostředí (ANO 2011),
Martin Stropnický - místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí (ANO 2011),
Karla Šlechtová - ministryně obrany (nestr. za ANO 2011),
Lubomír Metnar - ministr vnitra (nestr. za ANO 2011),
Alena Schillerová - ministryně financí (nestr. za ANO 2011),
Tomáš Hüner - ministr průmyslu a obchodu (nestr. za ANO 2011),
Robert Pelikán - ministr spravedlnosti (ANO 2011),
Jaroslava Němcová - ministryně práce a sociálních věcí (ANO 2011),
Dan Ťok - ministr dopravy (nestr. za ANO 2011),
Jiří Milek - ministr zemědělství (nestr. za ANO 2011),
Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví (nestr. za ANO 2011),
Robert Plaga - ministr školství, mládeže a tělovýchovy (nestr. za ANO 2011),
Klára Dostálová - ministryně pro místní rozvoj (nestr. za ANO 2011),
Ilja Šmíd - ministr kultury (nestr. za ANO 2011).

(Dle Ústavy musí vláda požádat Sněmovnu o důvěru do třiceti dnů od jmenování.)

 


Změny ve vládě: (zatím žádné)

Ing.  Andrej  Babiš

Ing. Andrej Babiš

Předseda vlády ČR, poslanec PČR, předseda hnutí, b ývalý 1. místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR (ANO 2011) podnikatel . Absolvent Fakulty obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl...

Mgr. Richard Brabec

Mgr. Richard Brabec

Místopředseda vlády ČR, ministr životního prostředí ČR, poslanec PČR, místopředseda hnutí (ANO 2011), podnikatel. Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako student se podílel na sametové revoluci a byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v Kladně. V letech 1991–1997...

MgA. Martin Stropnický

MgA. Martin Stropnický

Místopředseda vlády ČR, ministr zahraničních věcí ČR a poslanec PČR, místopředseda hnutí (ANO 2011), diplomat, bývalý ministr obrany a kultury, herec, režisér. Část dětství strávil s rodiči v Itálii a v Turecku. Po maturitě na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze absolvoval Divadelní fakultu AMU a...

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Ministryně obrany ČR (nestr. za ANO 2011), bývalá ministryně pro místní rozvoj ČR a ředitelka odboru vlády. Absolventka Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu pracovala v Czech Business Leaders Forum, následně v letech 2001–2004 působila jako koordinátorka...

Ing. Dan Ťok

Ing. Dan Ťok

Ministr dopravy ČR, poslanec PČR (nestr. za ANO 2011), manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech pracoval jako projektant - konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od roku 1994 působil jako člen...

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti ČR, poslanec PČR, bývalý 1. náměstek ministryně resortu (ANO 2011), advokát. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde následně absolvoval také rigiozní a doktorandské studium. V letech 2002–2007 působil v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., následně...

Ing. Klára Dostálová

Ing. Klára Dostálová

Ministryně pro místní rozvoj ČR, bývalá náměstkyně ministryně a zastupitelka Královéhradeckého kraje (nestr. za ANO 2011). Absolventka ekonomie na VŠE v Praze. Po studiích pracovala jako účetní a poté čtyři roky jako úvěrový specialista v České spořitelně, a.s. Od roku 2000 byla přes rok...

Mgr. Lubomír Metnar

Mgr. Lubomír Metnar

Ministr vnitra ČR (nestr. za ANO 2011), bývalý bezpečnostní ředitel VÍTKOVICE, a.s. V letech 1992–1993 studoval Vyšší policejní školu MV ČR, posléze v roce 1998 absolvoval ekonomiku, obchod a služby na Ostravské univerzitě v Ostravě. Od roku 1988 působil do roku 2011 jako vedoucí oddělení...

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Ministryně financí ČR (nestr. za ANO 2011), bývalá náměstkyně a dlouholetá zaměstnankyně finančního úřadu. V 80. letech vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a v letech 1997–2000 zde získala také titul Ph.D. ze správního práva. V roce 1991 nastoupila jako pracovnice exekučního a...

Ing. Tomáš Hüner

Ing. Tomáš Hüner

Ministr průmyslu a obchodu ČR (nestr. za ANO 2011), bývalý manažer a náměstek ministra. V roce 1984 absolvoval obor strojní inženýr na VUT Brno, vzdělání si doplnil v letech 1997–2000 na International Institute of Certified Studies in Strategic Management. Od roku 1984 pracoval deset let v...

Ing. Jaroslava Němcová, MBA

Ing. Jaroslava Němcová, MBA

Ministryně práce a sociálních věcí ČR, zastupitelka Středočeského kraje (ANO 2011), bývalá radní Středočeského kraje. Po střední ekonomické škole studovala rok na Kyjevském institutu národního hospodářství a posléze absolvovala VŠE v Praze. Vzdělání si doplnila v roce 2009 na Prague...

Ing. Jiří Milek

Ing. Jiří Milek

Ministr zemědělství ČR (nestr. za ANO 2011), bývalý manažer. Po střední zemědělské škole absolvoval v 80. letech Vysokou školu zemědělskou v Brně a započal pracova jako agronom v JZD Klopina. V letech 1989–2005 byl hlavním agronomem JZD Troubelice. Od roku 2006 řídil dva roky potravinářskou...

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví ČR, poslanec PČR (nestr. za ANO 2011), bývalý tajemník ministra financí, právník. Po studiích na Biskupském gymnáziu absolvoval mediální a komunikační studia FSV UK a odcestoval na roční studijní stáž do Irska. Ve stejné době studoval také na Právnické fakultě UK, kterou...

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Ministr školsví, mládeže a tělovýchovy ČR (nestr. za ANO 2011), bývalý náměstek MŠMT. Absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a pokračoval zde úspěšným doktorandským studiem. Na Mendelově univerzitě působil v letech 2002–2013 jako odborný asistent. Mezi roky 2013 a...

PhDr. Ilja Šmíd

PhDr. Ilja Šmíd

Ministr kultury ČR (nestr. za ANO 2011), odborný asistent na VŠE, dramaturg. Po střední škole v Plzni absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1976 byl sbormistrem a vedoucím lidové skupiny. Po roce 1990 krátce učil na základní škole v Praze 5....