Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Detail tagu - Sobotkova vláda

Sobotkova vláda

Vláda Bohuslava Sobotky byla jako třináctá vláda ČR jmenována prezidentem Milošem Zemanem 29. ledna 2014, kdy nahradila po 95 dnech od voleb úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Byla tvořena koalicí stran ČSSD (8 zástupců), ANO 2011 (6 zástupců) a KDU-ČSL (3 zástupci). Prvním místopředsedou byl pověřen předseda hnutí ANO 2011 a ministr financí Andrej Babiš, dalším pak předseda KDU-ČSL a ministr bez portfeje Pavel Bělobrádek.

V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny zvítězila sociální demokracie, nicméně těsně za ní skončilo hnutí ANO 2011. Pro předsedu vítězné strany Bohuslava Sobotku tak nastala oproti předpokladům komplikovaná situaci při vyjednávání o budoucí koalici. Na té se nakonec po několika týdnech jednání dohodl s uskupeními Andreje Babiše (ANO 2011) a Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) s celkovou podporou ve Sněmovně o 111 poslancích.


Prezident Miloš Zeman příliš nespěchal se jmenováním Sobotky premiérem, tím se stal až 17. ledna 2014. Zeman se po celou dobu jednání netajil výhradami k některým kandidátům na posty ministrů, načež následovalo pozvání si každého jednoho kandidáta na Hrad na krátké setkání. Po absolvování všech šestnácti, resp. sedmnácti schůzek jmenoval dne 29. ledna 2014 na Pražském hradě novou vládu v tomto složení:

Bohuslav Sobotka - předseda vlády (ČSSD),
Andrej Babiš - 1. místopředseda vlády pro ekonomiku, ministr financí (ANO 2011), do 24. května 2017,
Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády, ministr bez porfeje (KDU-ČSL),
Lubomír Zaorálek - ministr zahraničních věcí (ČSSD),
Milan Chovanec - ministr vnitra (ČSSD),
Martin Stropnický - ministr obrany (nestr. za ANO 2011),
Helena Válková - ministryně spravedlnosti (nestr. za ANO 2011), do 1. března 2015,
Michaela Marksová-Tominová - ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD),
Jan Mládek - ministr průmyslu a obchodu (ČSSD), do 28. února 2017,
Svatopluk Němeček - ministr zdravotnictví (ČSSD), do 30 listopadu 2016,
Marcel Chládek - ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ČSSD), do 6. června 2015,
Marián Jurečka - ministr zemědělství (KDU-ČSL),
Antonín Prachař - ministr dopravy (ANO 2011), do 13. listopadu 2014,
Věra Jourová - ministryně pro místní rozvoj (ANO 2011), do 3. října 2014,
Richard Brabec - ministr životního prostředí (ANO 2011),
Daniel Herman - ministr kultury (KDU-ČSL),
Jiří Dienstbier - ministr bez portfeje (pro lidská práva) (ČSSD), do 30. listopadu 2016.

(Dle Ústavy musí vláda požádat Sněmovnu o důvěru do třiceti dnů od jmenování.)


Změny ve vládě:

Po zvolení evropskou komisařkou rezignovala Věra Jourová k 3. říjnu 2014 na post ministryně pro místní rozvoj. Nahradila ji nestranička Karla Šlechtová.

K 13. listopadu 2014 Antonín Prachař rezignoval po vlně kritiky na post ministra dopravy. Dne 4. prosince 2014 jej nahradil tehdejší ředitel Skanska a.s. a nestraník Dan Ťok.

Po delší kritice vedení resortu spravedlnosti rezignovala k 1. březnu 2015 na ministerské křeslo Helena Válková. Tu nahradil její 1. náměstek Robert Pelikán od 12. března.

Kvůli šikaně k podřízeným ve svém resortu byl k 6. červnu 2015 premiérem odvolán ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a jeho místo 17. června zaujala Kateřina Valachová.

Dne 30. listopadu 2016 byli premiérem Sobotkou nahrazeni hned dva ministři. Jiřího Dienstbiera nahradil na postu ministra pro lidská práva Jan Chvojka a po Svatoplukovi Němečkovi převzal resort zdravotnictví Miloslav Ludvík.

K další změně došlo na jaře 2017. S koncem února byl odvolán z postu ministra průmyslu a obchodu Jan Mládek, kterého dne 4. dubna nahradil jeho náměstek pro správní sekci Jiří Havlíček.

Kvůli novým kauzám odvolal ke dni 24. května 2017 předseda vlády Andreje Babiše, kterého na postu ministra financí nahradil poslanec Ivan Pilný.

Změny ve volebním roce nekončily a k 21. červnu 2017 rezignovala po dlou letech na post ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Na její místo nastoupil její náměstek Stanislav Štech.


Po říjnových sněmovních volbách v roce 2017, kdy zvítězilo hnutí ANO 2011, poslal Bohuslav Sobotka 29. listopadu 2017 na Hrad demisi dopisem (vůbec poprvé premiér nešel na Hrad osobně). Od 5. do 13. prosince pak Sobotkova vláda působila v demisi.

PhDr. Lubomír Zaorálek

PhDr. Lubomír Zaorálek

Poslanec PČR, bývalý místopředseda strany a bývalý  ministr zahraničních věcí ČR  (ČSSD). Po dokončení studia filozofie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně pracoval jako dramaturg literárně dramatického vysílání ostravského studia České televize. V listopadu 1989 byl...

Mgr. Bohuslav Sobotka

Mgr. Bohuslav Sobotka

Poslanec PČR, bývalý předseda vlády ČR a strany (ČSSD), bývalý ministr financí. Od roku 1989 je členem sociální demokracie. V roce 1990 patřil k zakládajícím členům Mladých sociálních demokratů. Po absolvování studia práva na brněnské Masarykově univerzitě nastoupil dráhu profesionálního...

PhDr. Marcel Chládek, MBA

PhDr. Marcel Chládek, MBA

Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalý senátor PČR, exnáměstek hejtmana a bývalý zastupitel města Rakovník (SPO). Absolvent Vysoké školy pedagogické v Bratislavě (Mgr.) a Filozofické fakulty UK v Praze, obor andragogika a personální řízení (PhDr.) a VŠ ekonomie a managementu...

Ing. Marian Jurečka

Ing. Marian Jurečka

Poslanec PČR, zastupitel Olomouckého kraje, 1. místopředseda strany a bývalý  ministr zemědělství ČR  (KDU-ČSL), rostlinolékař. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, kde získal titul inženýr. Působil jako obchodní zástupce, nyní pracuje jako rostlinolékař. Je členem...

Mgr. Jiří Dienstbier

Mgr. Jiří Dienstbier

Senátor PČR, bývalý ministr bez portfeje ČR, bývalý místopředseda strany (ČSSD). Během revolučního roku 1989 byl aktivním členem studentského hnutí Stuha. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Právnickou fakultu, kde získal titul Mgr. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního...

Mgr. et. Mgr. Věra Jourová

Mgr. et. Mgr. Věra Jourová

Komisařka EU, bývalá 1. místopředsedkyně strany, bývalá m inistryně MMR a náměstkyně MŽP, bývalá poslankyně (ANO 2011) , bývalá advokátní koncipientka a podnikatelka . Vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala jako zástupkyně ředitele Městského ředitele v...

Ing. Jiří Havlíček, MBA

Ing. Jiří Havlíček, MBA

Zastupitel města Čáslavi, bývalý ministr a náměstek MPO (ČSSD), ekonom. Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a programu MBA na LIGS University. Od roku 1998 členem ČSSD. V letech 2000–2001 působil jako vedoucí oddělení na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2003 řídil po tři roky...

JUDr. Jan Chvojka

JUDr. Jan Chvojka

Poslanec PČR, zastupitel Pardubického kraje a bývalý  ministr bez portfeje ČR a  zastupitel města Chrudim (ČSSD). Absolvoval magisterské studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. Své vzdělání si posléze rozšířil postgraduálním studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze....

Ing. Jan Mládek, CSc.

Ing. Jan Mládek, CSc.

Poslanec PČR, bývalý ministr průmyslu a obchodu a bývalý ministr zemědělství ČR (ČSSD) Absolvoval VŠE v Praze a následně získal titul kandidáta věd na Prognostickém ústavu AV ČSR. V 90. letech 20. století byl ve státních službách – např. jako poradce ministra hospodářství či jako zástupce...

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Zastupitel hl m. Prahy, bývalý  ministr zdravotnictví ČR  (ČSSD) , bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Motole. Vystudoval VŠE v Praze a Právnickou fakultu UK v Praze, vzdělání si doplnil na Prague International Business School, kde získal titul MBA. Pracoval ve vrcholných pozicích...

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Poslanec PČR , zastupitel Královéhradeckého kraje, zastupitel města Náchoda, předseda strany, bývalý místopředseda vlády (KDU-ČSL). Absolvoval Fakultu veterinární hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, později zde získal titul Ph.D. V letech 2001–2009 pracoval na...

Ing.  Andrej  Babiš

Ing. Andrej Babiš

Předseda vlády ČR, poslanec PČR, předseda hnutí, b ývalý 1. místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR (ANO 2011) podnikatel . Absolvent Fakulty obchodní VŠE v Bratislavě. Od roku 1978 působil v PZO Chemapol Bratislava v obchodní skupině, kde se zabýval kontrolou dovážených surovin. Byl...

Milan Chovanec

Milan Chovanec

Poslanec PČR, bývalý  ministr vnitra ČR,  hejtman Plzeňského kraje a 1. místopředseda strany (ČSSD). Vystudoval bakalářský obor Veřejná správa na Právnické fakultě na Západočeské univerzitě v Plzni, titul ale nepoužívá. V minulosti pracoval v Československé obchodní bance či soukromě...

Mgr. Daniel Herman

Mgr. Daniel Herman

Poslanec PČR, bývalý  ministr kultury ČR a  ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, místopředseda strany (KDU-ČSL). Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu UK v Praze, kde získal titul Mgr. V roce 1989 byl vysvěcen na kněze, v roce 2007 požádal o laicizaci. Byl např....

Mgr. Richard Brabec

Mgr. Richard Brabec

Místopředseda vlády ČR, ministr životního prostředí ČR, poslanec PČR, místopředseda hnutí (ANO 2011), podnikatel. Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako student se podílel na sametové revoluci a byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v Kladně. V letech 1991–1997...

Ing. Ivan Pilný

Ing. Ivan Pilný

Bývalý ministr financí ČR a poslanec PČR (nestr. za ANO 2011), podnikatel, manažer, investor. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Mezi roky 1972 a 1991 pracoval na odborných a manažerských pozicích nejdříve ve Výzkumném ústavu matematických strojů, později pak v Družstevním...

MgA. Martin Stropnický

MgA. Martin Stropnický

Místopředseda vlády ČR, ministr zahraničních věcí ČR a poslanec PČR, místopředseda hnutí (ANO 2011), diplomat, bývalý ministr obrany a kultury, herec, režisér. Část dětství strávil s rodiči v Itálii a v Turecku. Po maturitě na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze absolvoval Divadelní fakultu AMU a...

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Poslankyně PČR, b ývalá ministryně spravedlnosti ČR (ANO 2011), právnička. Absolventka trestního práva na Univerzitě Karlově v Praze. Před revolucí pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém, následně do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK v...

Ing. Antonín Prachař

Ing. Antonín Prachař

Bývalý ministr dopravy ČR (ANO 2011), podnikatel, bývalý generální ředitel Omega servis Holding a.s. Absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. V roce 1991 založil firmu Omega servis spol s.r.o. se zaměřením na mezinárodní dopravu a zasilatelství. Později i společnost Omega servis...

Mgr. Michaela Marksová-Tominová

Mgr. Michaela Marksová-Tominová

Zastupitelka MČ Praha 2, bývalá  ministryně práce a sociálních věcí ČR a  místopředsedkyně strany (ČSSD). Absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V 90. letech pracovala jako redaktorka časopisu Cosmopolitan. V letech 1997–2004 působila jako ředitelka pro styk s veřejností v Gender...

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Bývalý ministr zdravotnictví ČR, bývalý zastupitel Moravskoslezského kraje a města Bohumín (ČSSD). Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA studiem na B.I.B.S. v Brně. Politicky činný je již od roku 1994, kdy v komunálních volbách získal post zastupitele...

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalý náměstek (nestr. za ČSSD), profesor UK. Studoval československou sekci Carnotova lycea v Dijonu a následně psychologii na FF UK v Praze. Zde získal titul PhDr. i CSc. V letech 1983–1992 působil jako odborný asistent katedry psychologie...

Ing. Karla Šlechtová

Ing. Karla Šlechtová

Ministryně obrany ČR (nestr. za ANO 2011), bývalá ministryně pro místní rozvoj ČR a ředitelka odboru vlády. Absolventka Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Při studiu pracovala v Czech Business Leaders Forum, následně v letech 2001–2004 působila jako koordinátorka...

Ing. Dan Ťok

Ing. Dan Ťok

Ministr dopravy ČR, poslanec PČR (nestr. za ANO 2011), manažer. Absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. V 80. letech pracoval jako projektant - konstruktér parních kotlů v První brněnské strojírně, následně působil jako ředitel divize kotlů. Od roku 1994 působil jako člen...

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti ČR, poslanec PČR, bývalý 1. náměstek ministryně resortu (ANO 2011), advokát. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde následně absolvoval také rigiozní a doktorandské studium. V letech 2002–2007 působil v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., následně...

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bývalá náměstkyně ministra ČR (nestr. za ČSSD). Absolventka magisterského a doktorandského oboru na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003–2012 pracovala u Veřejného ochránce práv, nejprve rok jako vedoucí...