Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Detail tagu - Rusnokova vláda

Rusnokova vláda

Vláda Jiřího Rusnoka byla jako dvanáctá vláda ČR jmenována prezidentem Milošem Zemanem 10. července 2013. Tvoří ji dvanáct netraníků a tři členové sociální demokracie, kteří po dobu působení ve vládě pozastavili své členství ve straně. Prvním místopředsedou byl pověřen bývalý premiér úřednické vlády a neúspěšný prezidentský kandidát Jan Fischer, dalším pak bývalý ministr vnitra Martin Pecina. Tzv. úřednickou vládu označil prezident jako "vládu odborníků".

Po rezignaci tehdejšího předsedy vlády Petra Nečase dne 17. června 2013 kvůli "kauze Nagyová" jmenoval preziden Miloš Zeman dne 25. června premiérem Jiřího Rusnoka, a to navzdory faktu, že Miroslava Němcová získala pro vlastní nominaci na tento post podporu 101 hlasů v Poslanecké sněmovně. Jeho vláda měla být tzv. překlenovací a dovést zemi k předčasným parlamentním volbám.

Během dvou týdnů se Jiřímu Rusnokovi podařilo sestavit nový kabinet zmenšený o zrušená místa místopředsedkyně vlády a ministra bez portfeje. Dne 10. července byla na Pražském hradě jmenována vláda v tomto složení:

Jiří Rusnok - předseda vlády,
Jan Fischer - 1. místopředseda vlády, ministr financí,
Martin Pecina - místopředseda vlády, ministr vnitra,
Jan Kohout - ministr zahraničních věcí,
Vlastimil Picek - ministr obrany,
Marie Benešová - ministryně spravedlnosti,
František Koníček - ministr práce a sociálních věcí,
Jiří Cieńciała - ministr průmyslu a obchodu,
Martin Holcát - ministr zdravotnictví,
Dalibor Štys - ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Miroslav Toman - ministr zemědělství,
Zdeněk Žák - ministr dopravy,
František Lukl - ministr pro místní rozvoj,
Tomáš Podivínský - ministr životního prostředí,
Jiří Balvín - ministr kultury.

Protestující politici ji kvůli mnoha vazbám na Stranu práv a občanů označovali jako "vládu přátel Miloše Zemana". Sám premiér Rusnok přitom nepopíral, že jde do jisté míry o Zemanovu vládu, jelikož on sám si ho vybral a posléze jmenoval.

Dle Ústavy musí vláda požádat Sněmovnu o důvěru do třiceti dnů od jmenování, nicméně její úřadování není na vyslovení důvěry závislé. Tento bod jednání byl naplánován na mimořádnou schůzi dne 7. července. Do té doby provedli ministři Ruskonovy vlády výrazné personální změny jak ve svých resortech, tak v dozorčích radách několika státních podniků. Výměna se týkala řady kontroverzních členů dozorčích rad a manažerů. Za tento krok vlády bez důvěry byli kritizováni především parlamentními politickými stranami.

Vláda úřadovala bez politické podpory rekordních 95 dní do jmenování Sobotkovy vlády dne 29. ledna 2014. Za toto období podnikli mnoho kroků jako např. zvýšení minimální mzdy z 8 000,– Kč na 8 500,– Kč, vypsání několika veřejných zakázek především v oblasti dopravy,výměnu desítek úředníků na svých resortech či schválili rozpočet oproti původním plánům s výrazně vyšším schodkem 112 miliard korun.

Ing. Jan Fischer, CSc.

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bývalý místopředseda vlády a ministr financí ČR, bývalý viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, bývalý předseda vlády ČR. Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze v oboru statistika a ekonometrie. Později absolvoval postgraduální studium...

PhDr. Jan Kohout

PhDr. Jan Kohout

Bývalý ministr zahraničních věcí, bývalý poradce Milana Štěcha a Michala Haška, bývalý ministr zahraničí v překlenovací vládě Jana Fischera ( v souvislosti se vstupem do funkce přerušil členství v ČSSD ). Absolvoval FF UK a stáž na MGIMO v Moskvě. Před rokem 1990 byl výzkumným pracovníkem v...

Ing. Martin Pecina, MBA

Ing. Martin Pecina, MBA

Bývalý místopředseda vlády a ministr vnitra ČR, bývalý poslanec PČR (nestr.), bývalý předseda ÚOHS. Je absolventem Strojní fakulty VŠB Ostrava. Později si vzdělání rozšířil na Masarykově stavu vyšších studií a Sheffield Business School. Po roce 1990 pracoval jako programátor. V letech...

Ing. František Koníček

Ing. František Koníček

Bývalý ministr práce a sociálních věcí ČR, zastupitel obce Jinočany (vzhledem k účasti v Rusnokově vládě přerušil členství v ČSSD), manažer. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal titul Ing. Pracoval na různých vedoucích pozicích, kromě ČR také v Německu a Švédsku. Byl a je...

MgA. Jiří Balvín

MgA. Jiří Balvín

Bývalý ministr kultury ČR (nestr.), bývalý generální ředitel TV Óčko a České televize. Vystudoval FAMU v Praze. Od 70. let minulého století pracoval v Československé televizi jako asistent či produkční hudebního vysílání, po pádu komunismu se podílel na reorganizaci televize. V České televizi...

Ing. Vlastimil Picek

Ing. Vlastimil Picek

Starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, bývalý ministr obrany ČR (Podpora), armádní generál armády ČR. Absolvent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1977 do roku 1990 člen KSČ. V československé armádě si přošel funkcemi od staršího radiového mechanika po náčelníka skupiny velitelství...

Ing. Jiří Rusnok

Ing. Jiří Rusnok

Guvernér ČNB, bývalý předseda vlády ČR, bývalý ministr financí (nestr.), ekonom. Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Následně referent ve Státní plánovací komisi či vedoucí oddělení sociální strategie na ministerstvu pro strategické plánování. V letech 1992–1998 poradcem a...

Mgr. Marie Benešová

Mgr. Marie Benešová

Poslankyně PČR, bývalá ministryně spravedlnosti ČR (nestr. za ČSSD), právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, kde získala titul Mgr. Mezi lety 1971–1991 působila nejdříve jako právní čekatelka a poté jako prokurátorka na Okresní prokuratuře v...

MUDr. Martin Holcát, MBA

MUDr. Martin Holcát, MBA

Bývalý ministr zdravotnictví ČR (nestr.). Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, kde získal titul MUDr. Pracoval jako sanitář, lékař ORL, od 90. let začal působit na různých pozicích na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Mezi lety 1996–1997 byl náměstkem ve Všeobecné fakultní...

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR (nestr.). Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde získal titul RNDr. V roce 1995 získal titul CSc. v oboru biochemie, v roce 2006 byl jmenován docentem pro přírodovědné inženýrství a v roce 2012 profesorem pro aplikovanou fyziku....

doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu ČR (nestr.). Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde získal titul Ing., později dosáhl titulu CSc. a v roce 2004 byl jmenován docentem. Svůj profesní život spojil s Třineckými železárnami, a. s., kde působí přes 30 let. Mezi lety 1997–2011 byl jejich...

Bc. Zdeněk Žák

Bc. Zdeněk Žák

Bývalý ministr dopravy ČR (nestr.). Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechniky a informatiky, kde získal titul Bc. Pracoval jako vládní rada na Ministerstvu dopravy a spojů, později přešel k Českým drahám, kde byl např. poradcem vrchního ředitele Divize dopravní cesty na...

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Bývalý ministr zemědělství ČR (nestr.), podnikatel. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde získal titul Ing., v roce 1990 zde získal titul CSc. Pracoval jako zootechnik v JZD Tečovice, na katedře produkce mléka ČZU v Praze či jako manažer nebo úředník v zahraničí. Byl a je...

Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Velvyslanec v Německu, bývalý ministr, bývalý poslanec PČR, kariérní diplomat (nestr.). Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze. Živil se jako novinář či manažer, ve druhé polovině 90. let začal pracovat na Ministerstvu zahraničí ČR. Mezi lety 1997–2003 působil na velvyslanectví ČR v...

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA

Starosta Kyjova, bývalý m inistr pro místní rozvoj ČR (nestr.). Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2001–2002 vedoucím právního oddělení na OÚ v Hodoníně, od roku 2003 do roku 2005 vedoucí odboru kanceláře starosty Kyjova. V roce 2005 se stal zastupitelem Kyjova a...