Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Detail tagu - PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013

Transparency International & Naši politici o.s. společně monitorují financování
a průhlednost prezidentské kampaně.

Veřejnosti chceme představit ucelený soubor relevantních informací o skutečné otevřenosti financování kampaní kandidátů na post prezidenta  ještě před volbami. Kritéria založila TI nejen na zkušenostech z domácí politické scény, ale při jejich tvorbě se inspirovala také v zahraničí, a to především v USA, kde kampaně probíhají pod veřejnou kontrolou.

V rámci projektu bude TI průběžně zpracovávat odhady nákladů na pořádání volebních akcí, na inzerci v médiích a billboardech. Sdružení Naši politici bude zpracovávat podrobné životopisy kandidátů na prezidenta a jejich nejbližších spolupracovníků. Zapojit se bude moci i veřejnost, kterou TI vyzývá, aby prostřednictvím webové stránky pro transparentní volby posílala informace ke kampani.

 Výstupy projektu naleznete na následujících internetových stránkách:

  1. www.transparentnivolby.cz
  2. www.nasipolitici.cz


Transparentnost prezidentských kandidátů
Metodika kontroly: Kontrolujeme kandidáty prezidentské volby podle vybraných kategorií zaměřených na transparentnost jejich okolí, kampaní i jich samotných. Veškeré zveřejňované informace vychází z zpráv seriózních médií. Zjištěná fakta, která podle našeho názoru mohou kolidovat s... Detail článku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

Poslanec PČR, bývalý 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí, čestný předseda strany (TOP 09). Pochází z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů. Po roce 1948 emigroval s rodiči do Rakouska. V rakouském exilu nejdříve studoval práva a lesnictví a později se věnoval správě rodového...

Ing. Jana Bobošíková

Ing. Jana Bobošíková

Bývalá poslankyně Evropského parlamentu, novinářka. Roku 1987 absolvovala Obchodní fakultu VŠE v Praze. V roce 1989 začala pracovat jako redaktorka domácí rubriky Československé televize. V následujících letech 1993 a 1994 působila jako redaktorka v Hospodářských novinách. Posléze se stala...

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

Bývalá poslankyně EP, místopředsedkyně strany (KDU-ČSL), lékařka. Rozená Tůmová. Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (dokončeném roku 1978) pracovala postupně v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (1979 – 1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (1985...

MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

Náměstek hejtmana Libereckého kraje, bývalý 1. místopředseda Senátu PČR (ODS), lékař. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1968) nastoupil na chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou letech přestoupil na rentgenologii. V letech 1991–1997 byl na...

Ing. Jan Fischer, CSc.

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bývalý místopředseda vlády a ministr financí ČR, bývalý viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, bývalý předseda vlády ČR. Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze v oboru statistika a ekonometrie. Později absolvoval postgraduální studium...

Mgr. Jiří Dienstbier

Mgr. Jiří Dienstbier

Senátor PČR, bývalý ministr bez portfeje ČR, bývalý místopředseda strany (ČSSD). Během revolučního roku 1989 byl aktivním členem studentského hnutí Stuha. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Právnickou fakultu, kde získal titul Mgr. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního...

Ing.  Miloš Zeman

Ing. Miloš Zeman

Prezident ČR, čestný předseda SPO, bývalý premiér ČR a předseda ČSSD. Absolvoval studium na VŠE v Praze, kde poté působil do roku 1970 jako pedagog. V roce 1968 vstoupil do KSČ, téhož roku se přihlásil do obnovovované sociální demokracie. V roce 1970 byl za kritiku normalizace z KSČ vyloučen....

Ing.  Miroslav  Šlouf

Ing. Miroslav Šlouf

Bývalý šéf poradců předsedy vlády Miloše Zemana, podnikatel. Vystudoval VŠE v Praze, kde získal titul Ing. Od roku 1974 byl politicky činný, zastával vysoké funkce ve Svazu socialistické mládeže či v národních výborech, byl dlouholetým členem KSČ a poslancem České národní rady. Po roce 1989...

Jan Novák

Jan Novák

Bývalý vedoucí Úřadu vlády ČR, politolog, vedoucí kampaně Jana Fischera. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze. Od poloviny 90. let minulého století působil na různých pozicích v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla a posléze i Václava Klause. Mezi lety 2006–2010 zastával post...

Mgr. Jaromír Soukup

Mgr. Jaromír Soukup

Bývalý náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, podnikatel,  konzultant prezidentského kandidáta Jana Fischera pro oblast politického marketingu a médií . Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Je spjatý s firmou Médea a.s., jež se zabývá PR, poradenstvím či výzkumem trhu....

prof. JUDr. Vladimír Franz

prof. JUDr. Vladimír Franz

Profesor, hudební skladatel, výtvarník, poradce ministra kultury. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, právnickou praxi však nikdy nevykonával. V průběhu VŠ studia absolvoval soukromé studium malby u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladby u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera,...

Táňa Fischerová

Táňa Fischerová

Herečka, kandidtátka na prezindentku ČR, bývalá poslankyně (nez. za US), spoluzakladatelka Klíčového hnutí . Studovala na JAMU v Brně, po dvou letech studium opustila a přešla do pražského Činoherního klubu. Zde působila po šest sezón až do roku 1973. V letech 1973-1976 působila v Divadle...

Martin Nejedlý

Martin Nejedlý

Místopředseda Strany práv občanů Zemanovci, jednatel firmy LUKOIL Aviation Czech, s.r.o., podnikatel. Bývalý profesionální volejbalista. Od 90. let minulého století podniká po celé Evropě, dlouhodobě působil v Rusku. Je předsedou představenstva firmy ENE INVESTMENT a.s. a jednatelem...

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Rektor Bankovního institu vysoké školy, bývalý místopředseda vlády a ministr financí, ekonom. Vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kde získal titul Ing. Docenturu získal na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze v roce 1999. Působil jako odborný asistent a pedagog na...

MgA. Marek Vocel

MgA. Marek Vocel

Obchodní ředitel eventové produkční agentury MVP agency s.r.o. Vystudoval FAMU, obor produkce. Pracoval jako producent, v roce 1996 začal soukromě podnikat. Na konci 90. let minulého století začal působit v produkční agentuře MVP agency s.r.o., kde je v současnosti obchodním ředitelem. Roku...

Mgr. Tomáš Tožička

Mgr. Tomáš Tožička

Koordinátor mezinárodních projektů (Změna). Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze, kde získal titul Mgr. Před rokem 1989 pracoval na technických pozicích, po dokončení vysoké školy v roce 1996 šel na rok na rodičovskou dovolenou. Mezi lety 1998–2002 byl ředitelem Kooperačního...

Mgr. Martin Horálek

Mgr. Martin Horálek

Poradce Klubu pro obnovu demokracie (KDU-ČSL). Studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci či na 3. lékařské fakultě UK v Praze, v současnosti je doktorandem na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Působil např. jako učitel, novinář a předevšim jako tajemník a tiskový...

JUDr. Václav Musílek

JUDr. Václav Musílek

Místopředseda strany, radní MČ Praha 8 (SBB), mediální poradce. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. Působil v právnických profesích, později šel do médií. Pracoval v Československém a Českém rozhlasu, byl ředitelem nakladatelství Orbis či...

PhDr. Mgr. Jakub Landovský

PhDr. Mgr. Jakub Landovský

Politolog, vysokoškolský učitel (ČSSD). Vysokoškolsky vzdělán. Působil např. jako asistent Jiřího Dienstbiera st. během jeho angažmá v OSN, byl společníkem v několika firmách, vyučuje na státních i soukromých vysokých školách. Člen ČSSD, ve straně je místopředsedou Místní organizace MO 6 na...

Bc. Jiří Sochor

Bc. Jiří Sochor

Zastupitel města Libčice nad Vltavou (ODS), zástupce vedoucího mediální sekce ODS . Studoval Univerzitu Karlovu v Praze a University of New York in Prague. Působil jako PR manažer a poradce, byl zaměstnancem České televize, v letech 2006–2010 působil v PR sekci CzechInvestu. Od roku 2010 do...

Mgr. Tomáš Bartovský

Mgr. Tomáš Bartovský

Tiskový mluvčí ODS. Vystudoval FSV UK v Praze, kde získal titul Mgr. Od roku 2002 soukromě podniká v oblastech tlumočnictví a překladu. Mezi lety 2003–2005 byl asistenem poslance, poté působil jako konzultant Parlamentního institutu a od roku 2006 do roku 2010 pak vykonával funkci tiskového...

Ing. Vratislav Mynář

Ing. Vratislav Mynář

Kancléř prezidenta ČR, zastupitel městyse Osvětimany, bývalý zastupitel Zlínského kraje a bývalý  předseda strany (SPO), podnikatel. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor ekonomika stavebnictví, kde získal titul Ing. Od roku 1992 soukromě podniká, byl a je členem statutárních...