Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

VOLBY 2009 - EVROPSKÝ PARLAMENT

Kandidující strany a hnutí


č. 1 - Libertas.cz
Ing. Jan Schwippel, CSc.
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.
PhDr. Vladimír Železný


č. 2 - Křesťanská a demokratická unie - Čs.strana lidová
Ondřej Benešík B.B.S.
Ing. Jan Březina
Ing. Pavel Horák
Mgr. Marie Jílková
Prof. MUDr. Pavel Klener ,DrSc.
Ing. Jaroslav Lobkowicz
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Doc. JUDr. Pavel Svoboda D.E.A.


č. 3 - Věci veřejné
Mgr. Josef Dobeš
ThDr. Kateřina Klasnová
Mgr. Karolína Peake
Mgr. Jaroslav Škárka


č. 4 - Občanská demokratická strana
MUDr. Milan Cabrnoch
JUDr. Andrea Češková
Mgr. Hynek Fajmon
Ing. Werner Hauptmann
Edvard Kožušník
MUDr. Miroslav Ouzký
PaedDr. Ivo Strejček
Ing. Evžen Tošenovský
Mgr. Tomáš Úlehla
Ing. Oldřich Vlasák
Ing. Jan Zahradil
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina ,CSc.


č. 5 - Suverenita
Ing. Jana Bobošíková


č. 6 - Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Petr Cibulka


č. 7 - Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl.

č. 8 - Česká strana národně socialistická

č. 9 - Evropská demokratická strana
PhDr. Jana Hybášková
Ing. Jiří Šedivý


č. 10 - Strana svobodných demokratů

č. 11 - Demokratická Strana Zelených
PhDr. Olga Zubová


č. 12 - Česká strana národně sociální

č. 13 - Národní strana

č. 14 - Strana důstojného života
MUDr. Wesselin Toppisch


č. 15 - Humanistická strana

č. 16 - Moravané

č. 17 - Spojení demokraté - Sdružení nezávislých

č. 18 - Liberálové.CZ
Mgr. Milan Hamerský


č. 20 - Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy

č. 21 - Komunistická strana Čech a Moravy
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová
RNDr. Václav Exner, CSc.
RSDr. Ing. Věra Flasarová
Ing. Jaromír Kohlíček CSc.
Ing. Kateřina Konečná
MUDr. Jiří Maštálka
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
Ing. Vladimír Remek


č. 22 - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA
Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jan Horník
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Mgr. Soňa Paukrtová
MUDr. Karel Protiva
Jaromír Štětina


č. 23 - Strana svobodných občanů
Benjamin Kuras
RNDr. Jiří Payne


č. 24 - SNK Evropští demokraté
Ing. Sylva Kováčiková
Lukáš Macek M.A.
Ing. arch. Miroslav Petráň
Markéta Reedová


č. 25 - Balbínova poetická strana

č. 26 - Strana zelených
Ing. Jana Drápalová
JUDr. Jan Dusík M.Sc.
PhDr. Kateřina Jacques
Ing. Alois Pavličko, PhD.
Mgr. Martina Pokorná
MVDr. Přemysl Rabas
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.


č. 27 - Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)

č. 28 - Lidé a Politika

č. 29 - Strana soukromníků České republiky

č. 30 - Zelení

č. 31 - Dělnická strana

č. 32 - NEZÁVISLÍ

č. 33 - Česká strana sociálně demokratická
Ing. Zuzana Brzobohatá
Mgr. Anna Čurdová
Robert Dušek
JUDr. Richard Falbr
Doc. Ing. Jiří Havel, Csc.
RSDr. Vojtěch Mynář
RNDr. Pavel Poc
Dr. Libor Rouček
MUDr. Olga Sehnalová, MBA.