MENU


Státní rozklikávací rozpočet - budovanistatu.cz

„Projekt Budovanistatu.cz poprvé zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti rozsáhlý soubor dat sledujících hospodaření složek státu v transparentní a dobře srozumitelné podobě tzv. "rozklikávacího rozpočtu".

Server Budovanistatu.cz nabízí veřejnosti strukturované „rozklikávací“ přehledy výdajové struktury státu (rozpočtové skladby) z období let 2004-2010. Účetní data jsou doplněna o vlastní analýzy i o propojení na informační výstupy portálů Nasipolitici.cz (profily politiků a lobbistů, kauzy, veřejné zakázky) a Kohovolit.eu (analýzy hlasování a aktivity zákonodárců).

Díky transparentnímu sledování výdajů státu a přehledné vizualizaci směřování finančních toků bude web postupně poukazovat na případy neefektivního vynakládání veřejných prostředků. Veřejnosti navíc nabízí aplikaci „Kam jdou moje daně“, která rámcově spočítá a vizualizuje, do jakých oblastí a v jaké výši směřovaly peníze vybrané na daních. Shromážděná data umožňují sledovat výdajové trendy a možné případy neefektivního vynakládání veřejných prostředků.