Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Parlamentní watchdog

Společný projekt sdružení KohoVolit.eu a Naši Politici je zaměřený na posílení watchdogu českého parlamentního prostředí. Obě organizace spolupracují na rozšíření a provázání watchdogových aktivit v této oblasti. Návštěvníkům webů www.kohovolit.eu a www.nasipolitici.cz jsou tak nabídnuty propojené informace obou organizací o činnosti zákonodárců. Uživatelé se tak mohou seznámit například s investurou hlasování poslanců, widgety sledujícími jejich aktivitu, podrobné strukturované životopisné profily interaktivně propojené s vyhledávání firem a příjemců dotací. Zmíněné nástroje umožňují sledovat podrobně objektivně shromažďovaná data o činnosti poslanců a to jak v oblasti politické, tak rovněž veřejné a ekonomicko-podnikatelské. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Proč parlamentní watchdog?

Činnost parlamentu je zásadní pro řízení a fungování státu. Přestože se v rukou volených zástupců koncentrují zásadní pravomoce a odpovědnosti, běžní voliči mnohdy neznají „své“ poslance z obvodu v místě bydliště. Kromě několika mediálně známých tváří víme o těch, kteří nás zastupují velmi málo. Jejich výběr svobodou volbou je zásadním aktem demokracie. Mnohdy však uplatňovaným při nedostatku informací voliče, s nímž jednotlivé strany a kandidáti komunikují především pomocí volebních slibů a hesel. Volič má právo na objektivní data, z nichž si může určit své priority a vyhodnotit podle nich jednotlivé politiky. Právě tuto informační hodnotu usiluje projekt zprostředkovat.

Proč střety zájmů?

Volení zástupci rozhodují o široké škále problémů, které dnes a denně zasahují zájmy nejrůznějších vrstev, skupin i jednotlivců. Ti, kteří rozhodují, nejsou výjimkou, mají sami své zájmy. Upřednostnění širších zájmů podle politického přesvědčení a odpovědnosti nad zájmy partikulárními, které mohou být spojeny spíše s ekonomickými benefity, je správné, nikoli však samozřejmé. Je vhodné znát jednotlivé zájmy a aktivity poslanců tak, aby veřejné povědomí a informovanost odrazovaly od případného pokušení zneužít politické moci ve prospěch svůj či své politické strany. Kontrola střetů zájmů není automatickým „obviňováním“ politiků, ale zdravou prevencí. Informovaná a aktivní společnost je nezbytným pilířem demokracie.

Co projekt nabízí:

Strukturované životopisy

V rámci projektu jsme provedli kompletní aktualizaci všech životopisných profilů poslanců. Přehled podrobných životopisných profilů naleznete ZDE.

Sledujeme aktivitu poslanců

U životopisů poslanců nově nabízíme speciální widgety zprostředkující informace o aktivitě politiků. Sledujeme předkládání návrhů zákonů a rozlišujeme, zda je politik hlavním autorem či spolupředkladatelem. Podobnou pozornost věnujeme aktivitě při ústních a písemných interpelacích.

Parametrické vyhledávání

Vylepšili jsme pro vás možnosti, jak si vyhledávat jednotlivé politiky podle jejich aktivit a působení. Nový vyhledavač umožňuje vyhledat podle politické strany, veřejné funkce, působiště, instituce či ekonomického subjektu, v němž politik působil či působí. Vyhledávání si můžete vyzkoušet ZDE.

Nové informace o vámi volených zástupcích

V průběhu projektu jsme aktualizovali všech 200 životopisných profilů politiků. Zprostředkováváme podrobné a strukturované informace o jejich vzdělání, pracovních zkušenostech, aktuálním působení či podnikatelských aktivitách a majetkových podílech. Provádíme průběžný mediální monitoring politiků. Aktualizované profily naleznete ZDE.

FondyEU.eu

Jde o unikátní projekt, který propojuje data o příjemcích dotací z evropských strukturálních fondů s dalšími relevantními zdroji a vytváří novou informaci o tocích evropských peněz v ČR. Data, která jsme v projektu zpřístupnili, poskytují informace o příjemci dotace, dalších napojených právnických osobách či umožňují propojit příjemce dotace s veřejnou zakázkou, která je z nich placená a s jejím dodavatelem. Datový portál tak nabízí možnost pracovat s novými informacemi a podrobně monitorovat případné střety zájmů. Portál byl nově propojen s databází politiků, což umožňuje identifikovat veřejné funkcionáře spojené s danou dotací (rozhodování o udělení/majitelé a zástupci firem – příjemců dotací). Vyzkoušet si naše data můžete na adrese www.fondyeu.eu.

Monitoring střetu zájmů

V rámci projektu jsme zmapovali aktuální stav monitoringu střetu zájmů v ČR, který je doposud spíše neřešeným problémem bez systematické kontroly státu i veřejnosti. Zajímá vás, jaké jsou typické střety zájmů, jak se dají identifikovat a proč to stát nedělá (a dělat ani nemůže)? Naší mikrostudii k tomuto tématu naleznete ZDE. Součástí analýzy je i monitoring podnikatelských aktivit současných zákonodárců. Pro přehled možností efektivního řízení rizik střetu zájmů se můžete seznámit s naším dalším projektovým výstupem ZDE.


fond pro NNO NROS nadace partnerství eea grants

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz."