Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

INFORMACE O PROVOZOVATELI

Zapsaný spolek „Naši politici z.s.“ je právnickou osobou registrovanou dne 1.2.2008 ministerstvem vnitra.

Statutární orgány spolku

Stanovy spolku Naši politici z.s. (pdf)

Za spolek Naši politici z.s. dle platných stanov jedná jeho zvolený předseda a místopředseda. Do statutárních orgánů byli dne 25. srpna 2016 zvoleni:

Mgr. Tomáš Trenkler - předseda
Mgr. Erika Fialová - místopředsedkyně
Mgr. Šárka Trunkátová - členka výboru


Adresa

Naši politici z.s.
Komenského 2016, 252 28 Černošice
Czech Republic

www: www.nasipolitici.cz
e-mail: info@nasipolitici.cz
IČO: 226 85 359


Podpořte nás

Aktivity spolku Naši politici z.s. jsou doposud vesměs financovány z vlastních zdrojů jeho členů. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty a případně příjmy z jiné doplňkové činnosti, která je v souladu s hlavními cíli spolku (viz. „domovská stránka“). Celkový přehled všech hlavních subjektů, které spolek podporují, bude obsažen ve výročních zprávách. Předem děkujeme všem partnerům a dárcům Naši politici z.s. za laskavou finanční i jinou pomoc. Veškeré dary budou využity na provoz a další rozvoj internetového portálu www.nasipolitici.cz. Pokud máte zájem podpořit projekt „Naši politici z.s.“ jiným způsobem, nebo v případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.