MENU

INFORMACE O PROVOZOVATELI

Občanské sdružení „Naši politici o.s.“ je právnickou osobou registrovanou dne 1.2.2008 ministerstvem vnitra.

Statutární orgány sdružení

Stanovy občanského sdružení Naši politici o.s. (pdf)
Výroční zpráva Naši politici o.s. - 2008.pdf (pdf)
Výroční zpráva Naši politici o.s. - 2009.pdf (pdf)
Výroční zpráva Naši politici o.s. - 2010.pdf (pdf)
Výroční zpráva Naši politici o.s. - 2012.pdf (pdf)
Výroční zpráva Naši politici o.s. - 2013.pdf (pdf)

Za spolek Naši politici o.s. dle platných stanov jedná jeho zvolený předseda a místopředseda. Do statutárních orgánů byli dne 31. července 2014 zvoleni:

Mgr. Michal Voda - předseda
Mgr. Erika Fialová - místopředsedkyně
Ing. Kamil Dvořák - člen výboru


Dokumenty ke stažení

Naši politici o.s. 2011 - rozvaha.csv
Naši politici o.s. 2011 - rozvaha.pdf
Naši politici o.s. 2011 - výkaz zisku a ztrát.csv
Naši politici o.s. 2011 - výkaz zisku a ztrát.pdf
Naši politici o.s. 2012 - rozvaha.csv
Naši politici o.s. 2012 - rozvaha.pdf
Naši politici o.s. 2012 - výkaz zisku a ztrát.csv
Naši politici o.s. 2012 - výkaz zisku a ztrát.pdf
Naši politici o.s. - příloha_RÚZ 2014.pdf


Adresa

Naši politici o.s.
Jana Želivského 1846/33, 130 00 Praha 3

Czech Republic

Tel.: +420 777 022 577, +420 722 225 814
www: www.nasipolitici.cz
e-mail: info@nasipolitici.cz
IČO: 226 85 359


Podpořte nás

Aktivity občanského sdružení Naši politici o.s. jsou doposud vesměs financovány z vlastních zdrojů jeho členů. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty a případně příjmy z jiné doplňkové činnosti, která je v souladu s hlavními cíli sdružení (viz. „domovská stránka“). Celkový přehled všech hlavních subjektů, které sdružení podporují, bude obsažen ve výročních zprávách „Našich politiků“.

Předem děkujeme všem partnerům a dárcům Naši politici o.s. za laskavou finanční i jinou pomoc.

Veškeré dary budou využity na provoz a další rozvoj internetového portálu www.nasipolitici.cz.

Pokud máte zájem podpořit projekt „Naši politici o.s.“ jiným způsobem, nebo v případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.