Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Naše historie

2013

Rekonstrukce státu - 9 protikorupčních zákonů, které nám 20 let chyběly

Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impulz a ještě v tomto volebním období přijmout 9 realistických legislativních opatření – Restů.. Za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením. Nyní se snažíme získat podporu v parlamentu napříč politickým spektrem. Poslanci a senátoři se mohou připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu.

více o projektu...

FondyEU.eu

Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o příjemcích podpory a jejich projektech, které získaly finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Server Fondyeu.eu umožňuje jednoduché vyhledávání a propojování detailních informací týkajících se jednotlivých příjemců dotací EU, s nimi spojených projektů, veřejných zakázek, vizualizovaných ekonomických a personálních vazeb i spojení s osobami činnými v politické sféře. Díky internetové aplikace fondyeu.eu tak je poprvé možné jednoduše vyhledat konexe mezi příjemci dotací, veřejnými zakázkami a politiky, kteří figurovali ve spojení s některými příjemci dotací. Věříme, že tato aplikace pomůže poukázat na mnohé případy kontroverzních dotací a do budoucna bude působit jako účinný preventivní nástroj proti množícím se případům klientelismu, střetů zájmů, korupce a souvisejícího poškozování finančních zájmů České republiky i Evropské unie při rozdělování podpory ze strukturálních fondů EU.

více o projektu...

2012

Informal Coalition Naši politici o.s. and Kohovolit.eu

Původní neformální koalice se rozrostla o další dva subjekty Demagog.cz a Demagog.sk. V rámci této struktury budeme navazovat na prověřenou spolupráci mezi neziskovými organizacemi, která má za cíl pokračovat v kultivaci česko-slovenského společenské-politického prostředí a nadále ji prohlubovat.

více o projektu...

Prezidentské volby 2013 - transparentnivolby.cz

více o projektu...

Transparentní volby - krajské a senátní volby 2012

Na podzim roku 2012 se konají hned dvoje důležité volby, které podrobně sleduje projekt Transparentní volby. V rámci senátních voleb bude vyměněna třetina Senátu a v těch regionálních se po čtyřech letech obnoví krajská zastupitelstva. Naši polici proto představí profily stovek kandidátů a umožní návštěvníkům webu formou různé interakce vyjádřit sympatie či nesouhlas s kandidátem či politickou stranou.

více o projektu...

2011

Videoadvokační portál Nasipolitici.cz

Watchdogový projekt, jehož hlavní ambicí je rozšíření záběru a zvýšení atraktivity prezentace projektu Nasipolitici.cz v prostředí nových médií. Zásadní inovací bude rozvoj nového videokanálu na sociálních sítí YouTube, Stream.cz a Facebook, který bude dynamicky propojen s informačními profily politiků a kauzami popsanými na portálu Nasipolitici.cz.

více o projektu...

Transparentní politici

Projekt strategické spolupráce mezi sdružením Naši politici o.s., sdružením Kohovolit.eu a obecně prospěšnou společností Transparency International ČR. Cílem projektu je zvýšení transparentnosti procesů politického rozhodování a snížení míry politické korupce v České republice.

více o projektu...

Konexe – analýza vazeb mezi politiky, lobbisty a veřejnými zakázkami hl. m. Prahy

Watchdogový projekt realizovaný ve spolupráci sdružení Naši politici o.s. a Zindex o.s. se věnoval systematickému vyhledávání personálního napojení politiků a lobbistů na firmy, které získávaly veřejné zakázky. Pilotně se projekt zaměřil na Hl. město Prahu, kde zkoumal i zakázky malého rozsahu a důsledněji mapoval vedení jednotlivých měststkých částí (Praha 1-22).

více o projektu...

381 miliard korun - analýza příjemců dotací z fondů EU

Watchdogový projekt realizovaný ve spolupráci sdružení Naši politici o.s. a obecně prospěšné společnosti Transparency International ČR, o.p.s. monitoruje finanční toky plynoucí do České republiky z evropských fondů.

více o projektu...

"Transparentní volby-Kladno 2011"

Cílem projektu zacíleného na zvýšení zájmu veřejnosti o politické dění jako takové bylo podpořit kvalifikovaného rozhodování voličů v rámci senátních voleb 18. - 26. března v obvodu č. 30 – Kladno. Projekt nabídl komplexní, nezávisle zpracovaný informační zdroj s možností rozsáhlé čtenářské interakce - virtuální volby senátora, diskuse, komentáře čtenářů i informace o ochotě politiků přihlásit se k zásadám transparentní politiky (Etický kodex politika).

více o projektu...

Watchdogový inkubátor

Ve spolupráci s občanským sdružením "KohoVolit", Naším Libercem a obecně prospěšnou společnosti Transparency International jsme uspořádali víkendovou konferenci, která se konala 23.-25.9.2011 v Praze v Grebově vile. Cílem tohoto společného setkání bylo přivést na jedno místo zástupce velkých watchdogových organizací, regionálních iniciativ, akademiků a studentů a vytvořit prostor pro vzájemné poznání a navazování spolupráce.

více o projektu...

2010

Etický kodex politika

V rámci projektu pracujeme rovněž s pozitivní motivací politiků. Všem aktivním politikům zařazeným v databázi NasiPolitici.cz nabízíme možnost přihlásit se k zásadám námi vytvořeného Etického kodexu politika, který dosud signovalo 135 politiků.

více o projektu...

Regionální protikorupční projekty

V tomto projektu se snažíme pomáhat informovat o aktivitách watchdogových projektů, působících převážně na regionální úrovni.

více o projektu...

„Parlamentní volby 2010“

Projekt „Parlamentní volby 2010“ nabízí strukturované komplexní informace o politicích, kteří kandidovali v parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny (28. a 29. května 2010), resp. ve volbách do Senátu (15. – 24. října 2010).

více o projektu...

Transparentní metropole – komunální volby 2010

Projekt „Transparentní metropole – komunální volby 2010“ nabídl komplexní, nezávisle zpracovaný informační zdroj s možností rozsáhlé čtenářské interakce v podobě virtuálních volebních lístků, diskusí, komentářů čtenářů a propojení na sociálních sítích. Zprostředkovány byly rovněž informace o ochotě politiků přihlásit se k zásadám transparentní politiky prostřednictvím signování námi vytvořeného Etického kodexu politika. Prostřednictvím propojování informačních výstupů jsme podpořili devět neziskových iniciativ.

více o projektu...

Budovanistatu.cz – transparentní rozpočty

V létě 2010 jsme začali s dlouhodobou přípravou projektu, jehož cílem je posílení transparentnost informací o vynakládání (jeho účelnosti a struktuře) veřejných financí ČR a finančních prostředků čerpaných ze strukturálních fondů EU.

více o projektu...

2009

Projekt „Mimořádné volby 2009“

Projekt realizovaný ve spolupráci s občanským sdružením „kohovolit.eu“ a serverem "jakhlasovali".V rámci projektu byla vytvořena informační databáze, v rámci které jsme zpracovali z množství kandidujících politických stran, hnutí a koalic profily: lídrů krajských kandidátek, politiků nominovaných na „volitelná“ místa kandidátek stávajících parlamentních stran i profily volebních lídrů mimoparlamentních politických uskupení.

více o projektu...