Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Kdo jsme? Co je naším cílem?

Kdo jsme?

Naši politici, z.s. je dobrovolný, nezávislý a nevýdělečný spolek registrovaný od 1. 2. 2008 Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, od 1.1.2014 dále jako spolek. Spolek vytváří a provozuje nezávislé informační portály www.nasipolitici.cz a www.budovanistatu.cz. Portál Naši politici zveřejňuje informace o činnosti veřejné správy a jejích volených představitelích. Informuje rovněž o osobách majících zásadní vliv na formování a výkon veřejné správy v České republice. Portál Budování státu nabízí věcně a časově utříděná účetní data o hospodaření státu a jeho institucí.

Jak pracujeme?

V rámci portálu je postupně budována a aktualizována databáze politiků a lobbistů jako nástroj jejich veřejné kontroly. Tato činnost vychází ze zásadního principu přísné nestrannosti a objektivity. Veškerá zveřejňovaná data jsou zpracovávána podle jednotné metodiky. Spolek Naši politici z.s. má status média, je členem Syndikátu novinářů České republiky a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Databáze politiků a lobbistů

Databáze portálu www.nasipolitici.cz obsahuje v roce 2017 již více než 1 300 profilů předních politiků a lobbistů působících na celostátní i regionální úrovni. V rámci profilů jsou zveřejňovány detailní informace o jejich kvalifikaci, působení ve veřejných funkcích, pracovní aktivitě, podnikatelských aktivitách, majetkových podílech a archiv mediálních rešerší. Portál nabízí profily stávajících i bývalých (2006-2017) poslanců, senátorů, členů vlády (od r. 2008), všech poslanců Evropského parlamentu, všech stávajících radních krajských měst, všech radních hl. m. Prahy i starostů pražských městských částí (od r. 2006) i množství dalších politiků a lobbistů.

Analytické výstupy

Informační databáze propojená se strukturací všech dat z CV politiků (např. názvy a IČ více než 4000 firem a dalších právnických osob, s nimiž jsou/byli politici a lobbisté ve spojení) nabízí rostoucí množství strukturovaných dat využitelných pro média, watchdogové subjekty, veřejnost i samotnou veřejnou správu. Naši politici z.s. na základě zpracovaných dat rovněž vytváří vlastní analytické výstupy zaměřené především na existenci problematických personálně-ekonomických vazeb a netransparentního nakládání s veřejnými prostředky. V rámci jednotlivých projektů spolek spolupracuje s předními watchdogovými protikorupčními organizacemi v České republice.

Další činnost

Naši politici z.s. se nad rámec výše jmenovaných hlavních aktivit věnuje dalším činnostem. Mezi ně patří například mediální podpora regionálních watchdogových projektů v prostředí internetu – mj. formou sdílení reklamní podpory od společnosti Google. Spolek vytváří komunikační platformu pro veřejnost a postupně rozvíjí nové videoadvokační projekty, vlastní přednáškovou a vzdělávací činnost i projektovou spolupráci se zahraničními NNO. V rámci projektu Etický kodex politika spolek zajišťuje jmenovité přihlašování politiků ke konkrétním etickým zásadám, jejichž dodržování následně kontroluje.