MENU


Fondyeu.eu - evropské dotace

Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o příjemcích podpory a jejich projektech, které získaly finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie.

Server Fondyeu.eu umožňuje jednoduché vyhledávání a propojování detailních informací týkajících se jednotlivých příjemců dotací EU, s nimi spojených projektů, veřejných zakázek, vizualizovaných ekonomických a personálních vazeb i spojení s osobami činnými v politické sféře. Díky internetové aplikace fondyeu.eu tak je poprvé možné jednoduše vyhledat konexe mezi příjemci dotací, veřejnými zakázkami a politiky, kteří figurovali ve spojení s některými příjemci dotací.

Zobrazit web FondyEU.eu