Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

* 1. 7. 1959      
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Zastupitel Olomouckého kraje, bývalý poslanec PČR (TOP 09), ekolog, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pokračoval postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1990–1996 zde působil na Katedře ekologie a životního prostředí jako odborný asistent. Mezi roky 1994–2001 působil na PřF UP jako proděkan pro organizaci a rozvoj. Od roku 2001 byl devět let vedoucím Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP, v současné době je zástupce vedoucího katedry. V letech 2002–2006 zasedal v Zastupitelstvu města Olomouce. Od roku 2007 je jednatelem a společníkem firmy SALVUS MEDECO, s.r.o. Je členem řady odborných společentví, komisí a výborů věnující se životnímu prostředí. Od roku 2010 byl po tři roky poslancem Parlamentu ČR za TOP 09, později do strany vstoupil. V roce 2012 byl jako lídr TOP 09 zvolen zastupitelem Olomouckého kraje. Pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 je čtyřkou kandidátky TOP 09 a STAN. Bořivoj Šarapatka je ženatý a má dvě děti.

? - 1983 Vysoká škola zemědělská v Brně - absolvent, titul Ing.
1983 - 1990 ČSVTS Agroplan - zaměstnanec
1985 - 1987 (?) Univerzita Palackého v Olomouci > Přírodovědecká fakulta - student
dvouleté postgraduální studium Ekologie
1990 - 1996 Univerzita Palackého v Olomouci > Přírodovědecká fakulta > Katedra ekologie a životního prostřed - odborný asistent
1992 -> OSVČ - soukromý podnikatel
(2004–2005; 2008; 2012–2013 přerušeno)
1992 - 2005 projektová činnost v investiční výstavbě
2005 -> Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
2013 -> Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
2013 -> Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
2013 -> Překladatelská a tlumočnická činnost
2013 -> Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
2013 -> Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
1992 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - absolvent, titul CSc.
1992 - 1994 Ekologický investiční fond, a.s. - člen představenstva
1994 Ministerstvo životního prostředí ČR
odborná způsobilost pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA)
1994 -> Univerzita Palackého v Olomouci > Přírodovědecká fakulta - přednášející
1994 - 2001 - proděkan
pro oblast: organizace a rozvoj
1996 - 2005 Katedra ekologie a životního prostřed - docent
2001 - 2010 Katedra ekologie a životního prostřed - vedoucí katedry
(S dvouletou přestávkou.)
2005 Katedra ekologie a životního prostřed - profesor
? -> Katedra ekologie a životního prostřed - zástupce vedoucího
2002 - 2006 Zastupitelstvo města Olomouce - zastupitel
? - ? Finanční výbor - člen
? - ? Rada města Olomouce > Komise pro životní prostředí - člen
2003 Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala - absolvent, titul Dr.
2003 Univerzita Palackého v Olomouci > Filozofická fakulta - student
- zkouška z pedagogiky
2003 - 2009 KEZ o.p.s. - člen správní rady
(Kontrola ekologického zemědělství)
2005 Slovenská poĺnohospodárska univerzita > Fakulta záhradnictva a krajinného inžinierstva - profesor
2004 Další činnost:
akreditační zkoušky – akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství
2007 -> SALVUS MEDECO, s.r.o. - jednatel a společník
(majetková účast: 30 %)
2008 - 2012 Rada Olomouckého kraje > Komise pro životní prostředí - člen
(Nadále členem jako zastupitel Olomouckého kraje.)
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslanec
2010 - 2013 Výbor pro životní prostředí - místopředseda
2010 - 2013 Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny - předseda
2010 - 2013 Podvýbor pro vědu a vysoké školy - člen
2010 - 2013 Poslanecký klub TOP 09 a Starostové - člen
? -> Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - člen vědecké rady
? -> TOP 09 - člen
? - ? Regionální výbor TOP 09 Olomouc - člen
2012 -> Zastupitelstvo Olomouckého kraje - zastupitel
2012 -> Rada Olomouckého kraje > Komise pro životní prostředí - člen
2012 -> Bioinstitut, o. p. s. - člen správní rady
Další činnost:
Členství v dalších odb. spol., radách, komisích:
- programový výbor 7. Rámcového programu EU, Brusel: Spolupráce - Životní prostředí - delegát ČR
- ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství - předseda řídícího výboru
- International Union of Soil Science - člen
- Česká pedologická společnost - člen výboru
- International Association for Landscape Ecology - člen
- ISOFAR (International Society of Organic Farming Research) - člen
- spolupráce s IFOAMem (International Federation of Organic Agriculture Movements)
- oborové rady doktorského studia (PřF UP Olomouc, Zahradnická fakulta MENDELU Lednice, PřF Ostravské univerzity) - člen
- člen expertní skupiny při Úřadu Vlády ČR pro reformu Společné zemědělské politiky EU (omezená doba činnosti komise před předsednictvím ČR v EU)
- poradenství pro náměstka ministra zemědělství v otázkách ekologizace zemědělství, GAEC a výzkumu
- člen grantové komise MZe – NAZV a předseda jedné pracovní skupiny

Zpracováno ke dni 28.06.2010 (yy/nap)
Aktualizováno ke dni 09.04.2014 (yy)

2002 komunální volby Olomouc > Sdružení SZ, NK - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2004 krajské volby - Olomoucký kraj > Strana zelených - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 2

2006 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Olomoucký kraj > Strana zelených - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 5

2006 komunální volby Olomouc > Koalice SOS, SNK ED, Z - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 1

2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Olomoucký kraj > TOP 09 (ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 3

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Olomoucký kraj > TOP 09 (ve spolupráci se Starosty a nezávislými) - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 3
Zvolen/a v 1. kole

2010 komunální volby Olomouc > TOP 09 (ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí) - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 6

2012 krajské volby - Olomoucký kraj > TOP 09 a STAN - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Olomoucký kraj > TOP 09 - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2

2014 volby do Evropského parlamentu > TOP 09 a STAN - kandidát

Pořadí na kandidátce: 4

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).