MENU

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

* 13. 3. 1949, Brno      
prof. MUDr. Rom Kostřica,  CSc.

Poslanec PČR, zastupitel MČ Brno-střed (TOP 09), přednosta kliniky, profesor medicíny. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V následujících letech získal atestaci I. i II. stupně v oboru otorinolaryngologie. V letech 1993-1997 působil jako přednosta ORL oddělení Fakultní nemocnice v Brně. V roce 1997 se stal přednostou ORL kliniky FN sv. Anny v Brně. Od roku 1998 je profesorem medicíny a přednáší na Lékařské fakultě MU v Brně. V roce 2009 vstoupil do strany TOP 09. Poslancem Parlamentu ČR byl zvolen ve volbách 2010 v Jihomoravském kraji, o tři roky později mandát obhájil. V roce 2014 byl díky preferenčním hlasům zvolen zastupitelem MČ Brno-střed. Rom Kostřica je ženatý a má dvě děti.

? - 1967 Gymnázium Lerchova, Brno - student
1967 - 1973 Univerzita J. E. Purkyně v Brně > Lékařská fakulta - absolvent, titul MUDr.
1973 -> Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - zaměstnanec
1973 - 1982 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - sekundární lékař
1982 - 1992 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - odborný asistent
1990 - 1993 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - lékař
1997 -> Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - přednosta
1978 atestace I. stupně z oboru otorinolaryngologie
1982 atestace II. stupně z oboru otorinolaryngologie
1984 - 1990 Nemocnice sv. Lukáše v Guardamangii na Maltě > ORL klinika - vedoucí
1986 VŠ vzdělání - absolvent, titul CSc.
1993 - 1997 Fakultní nemocnice Brno > ORL klinika - přednosta
1996 VŠ vzdělání - docent
1998 VŠ vzdělání - profesor
? -> Masarykova univerzita > Lékařská fakulta - zaměstnanec
- vyučující a zkoušející v pregraduálním studiu ORL na LF MU, dlouholetý člene zkušební komise pro udělování atestací z oboru ORL, vede přípravy na atestační zkoušky pro lékaře z jiných pracovišť a zajišťuje jejich dlouhodobé stáže
? -> Oborová rada — LF: Otorhinolaryngologie - předseda
? - ? Akademický senát - místopředseda
2001 -> VIZE ORL o.p.s. - statutární orgán
2001 - zakladatel
2001 - 2007 - člen správní rady
2008 -> - předseda dozorčí rady
2001 -> Česká lékařská společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP - člen
2001 - 2011 - předseda výboru
2011 -> - místopředseda výboru
? - ? Univerzita Palackého v Olomouci > Lékařská fakulta - člen vědecké rady
2006 -> Německá společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku - korespondent
2007 Další činnost:
- zisk ocenění od Rakouské otorinolaryngologické společnosti
? -> U.E.M.S. - zástupce
České republiky
? - ? Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - předseda
? - ? Ministerstvo zdravotnictví ČR > Poradní sbor ministra - člen
(2 roky)
2009 -> TOP 09 - člen
? -> Výkonný výbor - člen
2009 - ? Krajský výbor TOP 09 Jihomoravský kraj > Krajská revizní komise TOP 09 Jihomoravského kraje - člen
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslanec
2010 - 2013 Zahraniční výbor - místopředseda
2010 - 2013 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - člen
2010 - 2013 Podvýbor pro vědu a vysoké školy - předseda
2010 - 2011 Stálá delegace do Shromáždění Západoevropské unie - člen
2010 - 2013 Poslanecký klub TOP 09 a Starostové - člen
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Výbor pro zdravotnictví - člen
2013 -> Zahraniční výbor - čestný předseda
2014 -> Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci - člen
2014 -> Podvýbor pro rozvojovou spolupráci - člen
2014 -> Podvýbor pro styky s krajany - předseda
2014 -> Podvýbor pro vědu a vysoké školy - člen
2014 -> Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - člen
2013 -> Poslanecký klub TOP 09 a Starostové - člen
2014 -> Zastupitelstvo MČ Brno-Střed - zastupitel
Další činnost:
(1980) - dvouměsíční stáž v tehdejším západním Německu, na klinikách v Göttingenu a Würzburgu; poté studijní pobyty např. v Rakousku, Itálii, Francii a USA,
- čestný člen ORL společnosti,
- předseda Oborové komise pro postgraduální vzdělávání,
- člen Grantové komise IGA

Zpracováno ke dni 28.06.2010 (yy/nap)
Aktualizováno ke dni 28.05.2015 (yy)

2006 volby do Senátu PČR - obvod č. 59 (Brno-město) > "21" - nezávislý kandidát

(neprošel do druhého kola volby)
2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Jihomoravský kraj > TOP 09 (ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 5

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > TOP 09 (ve spolupráci se Starosty a nezávislými) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 2.)
2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > TOP 09 - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2014 komunální volby MČ Brno-střed > TOP 09 - kandidát

Pořadí na kandidátce: 11
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).