MENU

Mgr. Dana Váhalová

* 28. 5. 1966, Vsetín      

Funkční období 2010 - 2014

7/0     Novela z. Ústava České republiky     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 8/0     Návrh ústavního zákona o celostátním referendu     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 9/0     Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 22/0     N.z. o zrušení listinných akcií na majitele     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 78/0     Novela z. o spotřebitelském úvěru     Poslanecký návrh zákona    Vráceno
 79/0     N.z. o přiznání k registrovanému majetku     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 80/0     Novela z. o vysokých školách     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 99/0     Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 153/0     Novela z. o daních z příjmů     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení
 218/0     N.z. o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu     Poslanecký návrh zákona    Zamítnuto v 1. čtení