MENU

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

* 24. 7. 1960, Brno      
 doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Poslankyně PČR (TOP 09), bývalá děkanka FP VUT v Brně. Absolvovala obor biologie na UJEP, studijní pobyt na VŠZ a studium MBA na Nottingham Business School. Od roku 1993 je zaměstnankyní FP VUT v Brně. V roce 1995 patřila k zakladatelkám Asociace podnikatelek a manažerek v Brně. Od téhož roku je členkou Výboru společnosti pro etiku v ekonomii. V letech 1996–1999 byla členkou Mezinárodní skupiny proti rasismu ARARE. Následující tři roky působila jako proděkanka pro zahraniční studia a doplňkovou činnost. Od roku 2000 do 2009 byla jednatelkou a společnicí ve firmě Akademie 21. V roce 2007 se stala viceprezidentkou Svazu podnikatelek ČR. Od roku 2008 byla po čtyři roky děkankou FP VUT v Brně. V roce 2010 byla zvolena poslankyní parlamentu ČR, o tři roky později mandát obhájila.

? - 1979 gymnázium v Brně - studentka
? - 1985 Univerzita J. E. Purkyně v Brně - absolventka, titul RNDr.
obor: biologie
1985 - 1992 Další činnost:
VŠZ - studijní pobyt
(včetně tří let mateřské dovolené)
1992 - 1993 Business Innovation Center, Brno, podnikatelské centrum - manažerka
1993 Nottingham Business School - absolventka, titul MBA
1993 -> Vysoké učení technické v Brně > Fakulta podnikatelská - zaměstnankyně
1993 -> - přednášející
1999 - 2002 Vysoké učení technické v Brně - proděkan
pro oblasti: zahraniční studia a doplňkovou činnost
2008 - 2012 - děkanka
1994 - 1996 MORAVSKÝ DRUŽSTEVNÍ INVESTIČNÍ FOND, a.s. - členka dozorčí rady
1995 -> Společnost pro etiku v ekonomii > Výbor - členka
1995 - 1998 Asociace podnikatelek a manažerek (Brno) - zakládající členka
1996 - 1997 EBEN (European Business Ethics Network) - členka
1996 - 1999 ARARE (mezinárodní skupina proti rasismu) - členka
1997 - 2007 OSVČ - soukromá podnikatelka
1997 - 2007 Činnost organizačních a ekonomických poradců
? - 2000 VŠ vzdělání - absolventka, titul Ph.D.
obor: Ekonomika a management
2000 - 2009 AKADEMIE 21, spol. s r.o. - jednatelka a společnice
(2000–2004 majetková účast: 1/3; 2004–2009 majetková účast: 50 %)
2002 - 2004 Další činnost: - členka
“Tým expertů” Ekonomické komise OSN pro podnikání žen
2003 habilitace - docent
obor: Odvětvová ekonomika a management
téma habilitační práce: "Podnikatelská etika - výzva pro českou ekonomiku na cestě do EU"
2006 -> Pracovní praxe: - lektorka
lektorka manažerských kurzů MBA
2007 - 2010 Nadační fond Rotary klubu Brno City - členka správní rady
2007 -> Journal of Global Business and Technology, NY, USA > redakční rada - členka
2007 -> Regionální inovační strategie Brno - členka
(členka týmu)
2007 -> Svaz podnikatelek České republiky, o.s. - viceprezidentka
2008 -> Pracovní praxe: - členka
pracovní skupina pro přípravu mezinárodní normy ISO 26 000 - členka
2008 -> Další činnost: - členka
příležitostní lektorka Charity a Nadace za důstojné stáří
2009 -> TOP 09 - členka
2009 - ? Regionální výbor TOP 09 Brno - město - členka
? -> Výkonný výbor - členka
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslankyně
2010 - 2013 Výbor pro evropské záležitosti - členka
2010 - 2013 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - předsedkyně
2010 Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
2010 - 2013 Podvýbor pro mládež a sport - členka
2010 - 2013 Podvýbor pro vědu a vysoké školy - členka
2010 - 2013 Poslanecký klub TOP 09 a Starostové - členka
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslankyně
2013 -> Hospodářský výbor - členka
2013 -> Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - místopředsedkyně
2014 -> Podvýbor pro mládež a sport - členka
2014 -> Podvýbor pro vědu a vysoké školy - členka
2014 -> Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku - členka
2013 -> Poslanecký klub TOP 09 a Starostové - členka
2011 -> Nadační fond Zdravé dětství - předsedkyně správní rady
2011 - zřizovatelka

Zpracováno ke dni 16.09.2009
Aktualizováno ke dni 28.07.2015 (yy)

2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Jihomoravský kraj > TOP 09 (ve spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí) - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 1

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > TOP 09 (ve spolupráci se Starosty a nezávislými) - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 1

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > TOP 09 - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).