MENU

Prof. Václav Riedlbauch

Ocenění skladeb V. Riedlbaucha (instituce, domácí a zahr. soutěže): 
 
1973:
Soutěž mladých skladatelů, I. ročník; Ministerstvo kultury
Koncert-bitva pro varhany a orchestr  a Sonatina za Jakuba

1979:
Skladatelská soutěž k Mezinárodnímu roku ženy
Touženec písní 
 
1980:
Soutěž mladých skladatelů, IV. ročník; Ministerstvo kultury
Pastorali e concerti - první cena 

1984:
Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců
Zpěvy a hry


Příznivé ohlasy měly všechny premiény jeho děl na Týdnech nové tvorby českých skladatelů.