Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

* 21. 9. 1961, Uherské Hradiště      
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Ředitelka VFN Praha, bývalá ministryně zdravotnictví (navržena ODS). Absolventka oboru pedagogika – ošetřovatelství FF UK v Praze, studia MBA na VŠE v Praze a postgraduálního studia na LF UP v Olomouci. V letech 19872009 působila v Thomayerově nemocnici v Praze. Nastoupila jako staniční sestra JIP, později působila jako vrchní sestra Neurologické kliniky a v letech 19962009 jako náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči. V období let 1991–1996 byla odbornou asistentkou Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství na 1. LF UK, později se stala vedoucí tohoto ústavu. Mezi roky 19951996 zastávala post předsedkyně sekce ARIP České společnosti sester.  Byla členkou Rady pro rozvoj ošetřovatelství při MZ ČR. Od roku 2001 působí v Česká asociaci sester, kde zastávala různé vedoucí funkce a v současnosti je prezidentkou. V roce 2009 se stala ředitelkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2009 do roku 2010 byla ministryní zdravotnictví ve vládě Jana Fischera, poté se opět vrátila k řízení VFN. V červnu 2010 vstoupila do ODS. Je vdaná, má dvě děti.

1976 - 1980 Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště - studentka
obor: všeobecná sestra
1980 - 1987 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha > Klinika kardiologie - zdravotní sestra
(sestra u lůžka, sestra JIP)
1985 - 1987 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - studentka
- studium PSS anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIP)
1986 - 1992 Univerzita Karlova v Praze > Filozofická fakulta - studentka
obor: pedagogika – ošetřovatelství
(datace dle webu vlády ČR, web ČAS uvádí dataci 1985 – 1991)
1988 Střední zdravotnická škola - pedagožka
(Praha 8)
1991 - 1996 Univerzita Karlova v Praze > 1. lékařská fakulta > Ústav teorie a praxe ošetřovatelství - odborná asistentka
1995 - 1996 Česká společnost sester - předsedkyně
- předsedkyně sekce - anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIP)
1996 - 2005 Sestra
1996 - 2003 - členka redakční rady
2003 - 2005 - předsedkyně redakční rady
1987 - 2009 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - zaměstnankyně
1987 - 1992 Jednotka intenzivní péče I. interní kliniky - zdravotní sestra
- staniční sestra
(datace dle webu vlády ČR, web ČAS uvádí dataci 1987 – 1989)
1992 - 1996 Neurologická klinika - vrchní sestra
(datace dle webu vlády ČR, web ČAS uvádí dataci 1991 – 1995)
1996 - 2005 - námestkyně ředitele
(pro ošetřovatelskou péči)
1996 - 2005 - zástupkyně ředitele
(statutární zástupce)
2005 - 2006 - zástupkyně ředitele
(zástupkyně pro provoz FTNsP)
2006 - 2009 - námestkyně ředitele
pro ošetřovatelskou péči
2007 Další činnost:
pověřena řízením FTNsP
2006 - 2009 - zástupkyně ředitele
(statutární zástupce)
1997 - 1998 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - studentka
Klub zdravotnických manažerů
1997 - 2000 Ministerstvo zdravotnictví ČR > Rada pro rozvoj ošetřovatelství - členka
1998 - 2000 Další činnost:
Projekt EU: Program Leonardo da Vinci - spoluřešitelka
1999 -> Nadační fond Fakultní Thomayerovy nemocnice v likvidaci - statutární orgán
1999 -> - místopředsedkyně správní rady
2011 -> - likvidátorka
2000 - 2004 Prague International Business School - absolventka, titul MBA
2001 -> Česká asociace sester, o.s.
2001 - 2004 - místopředsedkyně
2003 - 2007 - tisková mluvčí
(datace dle webu vlády ČR, web ČAS uvádí dataci 2001 – 2004)
2001 - 2004 Registrační komise - tisková mluvčí
2004 - 2007 Kreditní komise - předsedkyně
2007 -> - prezidentka
(roční přerušení výkonu funkce v období 2009 - 2010)
2002 -> Spojená akreditační komise ČR - statutární orgán
2002 - 2008 - členka představenstva
2008 -> - členka správní rady
2003 - 2007 Univerzita Palackého v Olomouci > Lékařská fakulta - studentka
- postgraduální studium, obor: sociální lékařství
2003 - 2008 Univerzita Karlova v Praze > 1. lékařská fakulta > Ústav teorie a praxe ošetřovatelství - vedoucí
2004 -> Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví > Rada - členka
2005 -> Florence - předsedkyně redakční rady
2005 -> Medical Tribune > redakční rada - členka
2007 -> Pracovní praxe: - soudní znalkyně
(v oboru zdravotnictví, specializace ošetřovatelství)
2007 -> Ministerstvo zdravotnictví ČR > Rada poskytovatelů - členka
2008 -> Spojená akreditační komise, o.p.s. - členka správní rady
2008 -> Ministerstvo zdravotnictví ČR > Interní grantová agentura MZ ČR > oborová komise č.12 - místopředsedkyně
2008 - ? Ministerstvo zdravotnictví ČR > Odborné kolegium - členka
2009 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha - ředitelka
2009 -> Univerzita Karlova v Praze > 1. lékařská fakulta > Kolegium děkana - členka
2009 - 2010 Vláda ČR (min. předseda Jan Fischer) - Ministerstvo zdravotnictví ČR - ministryně
2010 -> ODS - členka
(od 10. června 2010)
2010 -> Místní sdružení ODS Brno-Střed - členka
2010 -> Všeobecná fakultní nemocnice, Praha - ředitelka
2010 -> Nadační fond Advance Institute - členka správní rady
? -> Další činnost:
1985 – 1986 IDVZP Brno – atestace ARIP
1991 Univerzita Gröningen, Nizozemsko - 1 týden stáž (komunitní péče)
1997 – 1998 Dlouhodobý kurz „Řízení českého zdravotnictví“, projekt HOPE
2005 – 2011 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

Zpracováno ke dni 03.05.2009
Aktualizováno ke dni 27.10.2011 (yy/nap)

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).