MENU

Ing. Tomáš Uvíra

* 13. 11. 1968      

E-mail: ceb@ceb.cz

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34
P.O. Box 870
111 21 Praha 1
Česká Republika

Tel.: +420 222 841 100

Fax: +420 224 226 162