MENU

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta

* 28. 12. 1965, Plzeň      
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta

Poslanec PČR, zastupitel Plzeňského kraja, bývalý zastupitel města Plzeň (KSČM), pedagogický pracovník. Po ukončení ročního nástavbového studia v roce 1985 na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni pracoval jako skladník v OD Prior. V roce 1986 absolvoval náhradní vojenskou službu. V období 1987–1990 pracoval na různých pozicích u Sboru národní bezpečnosti. Po přeřazení do Plzně působil v roce 1989 čtyři měsíce jako příslušník Státní bezpečnosti. Od roku 1990 pracuje jako vychovatel, lektor a metodik na VOŠ a SPŠE - domov mládeže v Plzni. V letech 1994–1998 studoval Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. V období 1999–2001 studoval Filosofickou fakultu ZČU v Plzni. V roce 2004 získal titul PhDr. na Fakultě sociálních věd UK.  Od roku 2004 je členem Komunistické strany Čech a Moravy. Roku 2006 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva statutárního města Plzně, mandát obhájil i o čtyři roky později. V roce 2011 dostudoval ČZU v Praze, kde získal titul Ing. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Plzeňského kraje, v roce 2013 poslancem PČR. Jiří Valenta je rozvedený a má jedno dítě.

1970 -> Český svaz tělesné výchovy - člen
(dříve Československý svaz tělesné výchovy)
1980 - 1984 III. Gymnázium Plzeň - Doubravka - student
? Další činnost:
Zákaz studia na VŠ z důvodu vystoupení matky z KSČ v roce 1970 na protest proti vstupu spojeneckých armád a postupu při tzv. prověrkách.
1980 - 1989 Socialistický svaz mládeže - člen
1983 - 1989 Svaz československo-sovětského přátelství - člen
1985 Střední průmyslová škola strojnická v Plzni - student
(nástavbové studium)
1985 Obchodní dům PRIOR - zaměstnanec
- skladník, obchodní příručí
1985 - 1986 Obchodní dům PRIOR > Revoluční odborové hnutí - člen
1986 Československá lidová armáda (1954–1990) - voják základní prezenční služby
- náhradní vojenská služba, Frýdek-Místek
1987 - 1988 Střední praporčická škola MV ČSR Praha - student
1987 - 1990 Sbor národní bezpečnosti - člen
1988 Další činnost:
- V. správa Federálního ministerstva vnitra, ochrana ústavních činitelů a budov zvláštní důležitosti - roční povinná praxe; hodnost: nadstrážmistr, funkce: referent
1989 Krajská správa SNB v Plzni - referent
- referent, hodnost nadstrážmistr
1989 Státní bezpečnost - příslušník
1989 - 1990 Krajská správa SNB v Plzni - člen
- člen odborové organizace
1990 - 2013 VOŠ a SPŠE - domov mládeže, Plzeň - zaměstnanec
- vychovatel, lektor, metodik prevence sociálně-patologických jevů, sportovní instruktor
1990 - 2013 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství - člen
(1990–1994) hospodář ZO
(1994–1999) předseda ZO
1991 - 1992 Institut obchodní výchovy v Plzni , Koperníkova ul - absolvent
obor: Průvodce cestovního ruchu
1993 - 1994 Další činnost: - mluvčí
DM, Částkova ul., sekce Pedagogické unie
1994 - 2006 Západočeská univerzita v Plzni - student
1994 - 1998 Fakulta pedagogická > Katedra pedagogiky - absolvent, titul Bc.
obor: Sociální práce a sociální pedagogika
1999 - 2001 Filozofická fakulta > Katedra kulturní a sociální antropologie - absolvent, titul Mgr.
+ Fakulta humanitních studií; obor: Kulturní a sociální antropologie
téma diplomové práce: "Mimoškolská sexuální výchova"
2004 - 2006 Fakulta pedagogická > Katedra pedagogiky - absolvent, titul Mgr.
obor: Sociální politika
téma diplomové práce: "Sociální politika ve volebních programech politických stran kandidujících do krajského Zastupitelstva v Plzeňském kraji"
2003 - 2004 Univerzita Karlova v Praze > Fakulta sociálních věd > Katedra politologie - absolvent, titul PhDr.
obor: Obecná politologie
téma rigorózní práce: "Proměny a posuvy sociálně-politického vnímání obyvatelstva plzeňské aglomerace v kontextu 20. století"
2004 -> KSČM - člen
2004 -> ZO KSČM č. 6029 - předseda
2006 -> MěV KSČM Plzeň - člen
2012 - ? ÚV KSČM - člen
? -> Další činnost:
(od 2004) Tisková a propagační komise při KR KSČM Plzeňského kraje - člen,
(od 2007) Komise pro regionální a komunální strategii při ÚV KSČM, sekce školství - člen,
(od 2008) Občanská poradna při ÚV KSČM (školská problematika, sociálně - patologické jevy u dětí a mládeže) - člen
2006 - 2014 Zastupitelstvo města Plzně - zastupitel
2006 - 2014 Klub zastupitelů za KSČM - místopředseda
? - 2014 Rada města Plzně > Komise protidrogová a prevence kriminality - člen
2011 - 2014 Rada města Plzně > Komise rady města protidrogové a prevence kriminality - člen
2009 - ? (?) Rada Plzeňského kraje > Komise pro ekonomický rozvoj a zaměstnanost - člen
2009 - 2011 Česká zemědělská univerzita v Praze > Provozně-ekonomická fakulta - absolvent, titul Ing.
obor: Veřejná správa a regionální rozvoj; studijní program: Hospodářská politika a správa
2012 -> Zastupitelstvo Plzeňského kraje - zastupitel
? -> Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - člen
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Hospodářský výbor - člen
2013 -> Výbor pro evropské záležitosti - člen
2014 -> Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government - předseda
2013 -> Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen

Zpracováno ke dni 10.08.2009
Aktualizováno ke dni 24.06.2015 (yy)

2006 komunální volby Plzeň > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2008 volby do Senátu PČR - obvod č. 9 (Plzeň - město) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

(neprošel druhým kolem volby)
2008 krajské volby - Plzeňský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 49

2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Plzeňský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Plzeňský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2

(konečné pořadí - 3.)
2010 komunální volby Plzeň > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1

2012 volby do Senátu PČR - obvod č. 8 (Rokycany) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

2012 krajské volby - Plzeňský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 8
Zvolen/a v 1. kole

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Plzeňský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2014 volby do Evropského parlamentu > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 13

2014 komunální volby Plzeň > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 10

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).