Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

* 20. 2. 1949, Český Těšín      
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult.

Kandidát na prezidenta ČR (nestr.), bývalý předseda Akademie věd ČR, věděc. Po střední všeobecně vzdělávací škole v Jablunkově studoval pět let obor fyzikální chemie VŠCHT v Praze a následně absolvoval rok povinné vojny. V roce 1973 pokračoval ve studiu na Ústavu teoretických základů chemické techniky AV ČSSR, kde po čtyřech letech obdržel titul CSc. Od roku 1978 působil na Akademii věd ČSSR jako vědecký pracovník a během tohoto období na rok studijně vycestoval na Univerzitu v Hannoveru. V roce 1992 se stal na dva roky zástupcem ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR, v dalších osmi letech Ústav řídil. V roce 1994 se stal docentem, v roce 1999 obhájil titul DrSc. a v roce 2003 byl v oboru chemické inženýrství jmenován profesorem. Od roku 2005 byl po čtyři roky místopředsedou Akadamie věd ČR, v letech 2009–2017 působil v jejím čele. Byl či stále je členem mnoha vědeckých orgánů, institucí či redakčních rad, např. od roku 2014 předsedá České společnosti chemického inženýrství nebo byl členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. V listopadu 2017 podal kandidaturu na prezidenta ČR na základě petice se 141 234 podpisy občanů. Jiří Drahoš je ženatý a má dvě děti.

? - ? Lidová škola umění - žák
obor: hra na klavír a trubku
? - 1967 Střední všeobecně vzdělávací škola - student
1967 - 1972 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - absolvent, titul Ing.
obor: fyzikální chemie
1972 - 1973 Československá lidová armáda (1954–1990) - voják základní prezenční služby
1973 - ? Akademie věd ČSSR - zaměstnanec
1973 - 1977 Ústav teoretických základů chemické techniky - absolvent, titul CSc.
téma disertační práce: "Rovnováha kapalina-pára za vyšších tlaků. Generalizovaná metoda výpočtu"
1978 - 1992 Akademie věd ČSSR > Ústav teoretických základů chemické techniky > Oddělení chemických reaktorů - vědecký pracovník
- skupina pro oblast modelování a řízení chemicko-inženýrských procesů
1985 - 1986 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Německo - student
1989 Universita v Sao Paulu, Brazílie - přednášející
1992 - 2017 Akademie věd ČR - zaměstnanec
1992 - 1994 Ústav chemických procesů - zástupce ředitele
(Do 31. prosince 1992 "Ústav teoretických základů chemické techniky".)
1995 - 2003 Ústav chemických procesů - ředitel
2004 - 2005 Ústav chemických procesů - zástupce ředitele
pro oblast: výzkumu
2005 - 2009 - místopředseda
2009 - 2017 - předseda
1994 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - docent
obor: chemické inženýrství
1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - absolvent, titul DrSc.
obor: chemické inženýrství
1999 - 2006 Podolí 23, s.r.o. - jednatel
2003 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Fakulta chemicko-inženýrská - profesor
obor: chemické inženýrství
2014 -> Česká společnost chemického inženýrství z. s. - předseda
2015 - 2016 Svaz chemického průmyslu České republiky - člen představenstva
Další činnost:
V současnosti je či v minulosti byl navíc členem těchto institucí:
Inženýrská akademie ČR - člen,
Správní rada VŠCHT - člen, bývalý předseda,
Evropská federace chemického inženýrství - člen exekutivy, (2006–2009) předsedou exekutivy,
Komise pro udílení doktorátů věd (DSc.) v oboru chemické inženýrství - předseda,
Vědecké rady VŠCHT - člen,
Vědecká rada FCHI VŠCHT - člen,
Vědecká rada FS VUT Brno - člen,
Rada ÚCHP AV ČR - člen,
(od 2002) Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA - předseda,
Mezinárodní časopis Chemical Engineering Research and Design - redaktor,
Rady časopisů International Journal of Multiphase Flow, Chemical Engineering & Technology a Clean Products and Processes - člen.

Zpracováno ke dni 15.12.2017 (yy)
Aktualizováno ke dni 15.12.2017

2018 Volba prezidenta ČR (2018) > Jiří Drahoš - nezávislý kandidát

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).