Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

Kandidátka do Senátu PČR (nestr. za ANO 2011), proděkanka UK, lékařka. Studovala akademické gymnázium. Po absolvování stomatologie v roce 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze nastoupila na klinicko-výzkumné pracoviště. Je profesorkou stomatologie na 1. lékařské fakultě UK, kde je rovněž od roku 2005 proděkankou pro stomatologii a zubní lékařství. Aktuálně pracuje od roku 2002 také jako přednostka Ústavu klinické a experimentální stomatologie VFN v Praze. V roce 2014 postoupila jako nezávislá za hnutí ANO 2011 do druhého kola volby do Senátu PČR ve volebním obvodě č. 22 - Praha 10. Jana Dušková má jedno dítě.

? - ? Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 - studentka
? - 1977 Univerzita Karlova v Praze > Fakulta všeobecného lékařství - absolventka, titul MUDr.
obor: stomatologie
1977 -> Univerzita Karlova v Praze - zaměstnankyně
1977 -> 1. lékařská fakulta > Výzkumný ústav stomatologický - zaměstnankyně
(Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
2001 - docentka
téma habilitační práce: "Diabetes mellitus - predisponující faktor onemocnění dutiny ústní"
2002 -> 1. lékařská fakulta > Ústav klinické a experimentální stomatologie - přednostkyně
(Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
2004 - profesorka
pro obor: stomatologie
2004 -> 1. lékařská fakulta > Stomatologická klinika - profesorka
2005 -> 1. lékařská fakulta - proděkan
pro oblast: stomatologie a zubní lékařství
1981 atestace I. stupně
1987 VŠ vzdělání - absolventka, titul CSc.
téma kandidátské disertační práce: "Adherence mikroorganismů na ústní sliznice"
1992 -> Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví > Katedra stomatologie - odborná asistentka
1994 atestace II. stupně
2001 VŠ vzdělání - absolventka, titul DrSc.
téma disertační práce: "Orální zdraví a diabetes (epidemiologické, klinické a laboratorní nálezy)"
? - ? VŠ vzdělání - absolventka, titul MBA
2008 - ? Česká stomatologie - šéfredaktorka

Zpracováno ke dni 23.09.2014 (yy)
Aktualizováno ke dni 23.09.2014

2014 volby do Senátu PČR - obvod č. 22 (Praha 10) > ANO 2011 - nezávislá kandidátka

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).