Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

prof. PeadDr. Jiří Luska, CSc.

* 13. 12. 1951      
prof. PeadDr. Jiří Luska, CSc.

Kandidát do EP (nestr. za Úsvit), vysokoškolský profesor. Vystudoval učitelství hudební výchovy a čj pro základní a střední školy na PdF FF Palackého univerzity v Olomouci. V roce 1983 vykonal doktorskou zkoušku a získal titul PaedDr. Na PdF Univerzity Karlovy obhájil v roce 1993 disertační práci Vnímání harmonických hudebních celků, struktura harmonického sluchu a jeho diagnostika a promován v roce 1994 na kandidáta pedagogických věd (CSc.). V roce 1998 se pak habilitoval, v roce 2007 byl jmenován univerzitním profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Čtyři volební období byl proděkanem PdF UP a následně prorektorem UP. Odborně se orientuje na otázky hudebně pedagogické, psychologické a problematiku teorie a dějin nonartificiální hudby viděnou v pedagogických, historických a religiózních aspektech. V roce 2014 je čtyřkou kandidátky Úsvitu do Evropského parlamentu.

? - ? Univerzita Palackého v Olomouci > Pedagogická fakulta - absolvent, titul Mgr.
obor: učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro základní a střední školy
? - 1983 VŠ vzdělání - absolvent, titul PaedDr.
? - 1991 Akademie múzických umění v Praze > Hudební fakulta - absolvent
postgraduální studium; program: Hudební umění; obor: Hudební teorie
1991 Oxford University - student
Měsíční stipendium Taylorova institutu Oxfordské univerzity k vědeckému pobytu na Wadham College v Oxfordu.
? - 1994 Univerzita Karlova v Praze > Pedagogická fakulta - absolvent, titul CSc.
téma disertační práce: "Vnímání harmonických hudebních celků, struktura harmonického sluchu a jeho diagnostika"
1994 -> OSVČ - soukromý podnikatel
(2008–2010 přerušeno)
1994 - 2011 Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma prodeje zboží uvedeného v přílohách ŽZ
2011 -> Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
2011 -> Velkoobchod a maloobchod
2011 -> Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
? -> Univerzita Palackého v Olomouci - přednášející
? - ? Pedagogická fakulta - proděkan
? - ? - prorektor
1998 VŠ vzdělání - docent
obor: Teorie HV se zaměřením na hudební psychologii
habilitační práce na téma: Vývoj sluchu pro harmonii v ontogenezi
2007 VŠ vzdělání - profesor
obor: Hudební teorie a pedagogika
? -> Další činnost:
- dlouholetý člen České hudební společnosti a International Society for Eighteenth - Century Studies,
- zasedal v několika vědeckých fakultních a univerzitních fakultních radách,
- zasedá v komisích pro habilitační a profesorská řízení

Zpracováno ke dni 17.04.2014 (yy)
Aktualizováno ke dni 17.04.2014

2014 volby do Evropského parlamentu > Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 4

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).