MENU

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

* 7. 1. 1951, Chlumec nad Cidlinou      
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Poslankyně PČR, bývalá ministryně spravedlnosti ČR (ANO 2011), právnička. Absolventka trestního práva na Univerzitě Karlově v Praze. Před revolucí pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém, následně do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK v Praze, kde se podílela na vybudování nové katedry sociální práce. V letech 1993–2011 učila na Právnické fakultě v Plzni, kde do roku 2011 vedla katedru trestního práva. V roce 2006 získala profesuru na slovenské Trnavské univerzitě. V roce 2013 byla za hnutí ANO 2011 zvolena poslankyní Parlamentu ČR, v lednu 2014 pak jmenována ministryní spravedlnosti ČR. V roce 2015 se stala členkou ANO 2011. Na ministerský post k 1. březnu 2015 rezignovala. Helena Válková je vdaná a má jedno dítě.

? - ? Univerzita Karlova v Praze > Právnická fakulta - absolventka, titul CSc.
obor: trestní právo
? VŠ vzdělání - absolventka, titul JUDr.
? - ? KSČ - členka
1975 - 1988 Výzkumný ústav kriminologický - vědecká pracovnice
1988 - 1993 ČSAV > Ústav státu a práva - vědecká pracovnice
1991 -> Univerzita Karlova v Praze > Filozofická fakulta - přednášející
(Podílela na vybudování Katedry sociální práce.)
1993 - 2011 Nakladatelství C.H. BECK, organizační složka - vedoucí
(dříve: C.H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung Oscar Beck - organizační složka) - vedoucí organizační složky,
- později šéfredaktorkou programu nakladatelství a odborných časopisů
1993 - 2011 Západočeská univerzita v Plzni > Právnická fakulta - přednášející
1998 - 2011 Katedra trestního práva - vedoucí
(Podílela na vybudování Katedry.)
2001 -> Družstvo Nárožní dům Plavecká 12 - předsedkyně představenstva
2006 Trnavská univerzita - profesorka
2011 -> OSVČ - soukromá podnikatelka
2011 -> Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
? - ? CEVRO Institut, z.ú. (Vysoká škola) > Katedra veřejného práva a veřejné správy - členka
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslankyně
2013 - 2014 Organizační výbor - členka
2013 - 2014 Ústavně právní výbor - místopředsedkyně
2013 - 2014 Výbor pro bezpečnost - členka
2015 -> Ústavně právní výbor - členka
2015 -> Výbor pro bezpečnost - členka
2015 -> Podvýbor pro justici a soudní samosprávu - předsedkyně
2015 -> Finanční podvýbor - členka
2015 -> Podvýbor pro vězeňství - členka
2013 - 2014 Volební komise - členka
2013 - 2014 Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - členka
2013 -> Poslanecký klub ANO 2011 - členka
2013 - 2014 Poslanecký klub ANO 2011 - místopředsedkyně
2014 - 2015 Vláda ČR (min. předseda Bohuslav Sobotka) - Ministerstvo spravedlnosti - ministryně
(K 1. březnu 2015 na post rezignovala.)
2015 -> ANO 2011, o.s. - členka

Zpracováno ke dni 02.12.2013 (yy)
Aktualizováno ke dni 11.09.2015 (yy)

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Praha > ANO 2011 (ANO) - nezávislá kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).