MENU

Mgr. Jana Pastuchová

* 21. 7. 1965      
Mgr. Jana Pastuchová

Poslankyně PČR, zastupitelka Jablonce nad Nisou (ANO 2011), zdravotní sestra. V roce 2009 absolvovala bakalářské studium urgentní medicíny na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Mezi roky 2012 a 2014 dokončila studium v magisterském oboru Management a veřejné zdravotnictví na Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě. Pracovala jako specializovaná sestra na ARO Nemocnice Jablonec nad Nisou. Do roku 2013 působila dvanáct let u liberecké záchranné služby. Dvanáct let je také ředitelkou mezinárodní konference a soutěže pro záchranné služby Jablonecká Rescue Ski a jednatelkou občanského sdružení JRS Medical. V roce 2013 byla jako členka hnutí ANO 2011 zvolena poslankyní Parlamentu ČR. Od roku 2014 zasedá v Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou. Jana Pastuchová je vdaná a má jedno dítě.

1980 - 1984 Střední zdravotnická škola - studentka
1984 - 2001 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - zdravotní sestra
(1984–1995) Chirurgické oddělení - zdravotní sestra,
(1995–2001) Oddělení ARO - specializovaná sestra ARIP
2001 - 2013 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace - zaměstnankyně
(2001–2007) - vrchní sestra (Jablonec nad Nisou),
(2007–2012) - zdravotnický záchranář VS Jablonec nad Nisou,
(2013) - zdravotní pracovník pracoviště krizové připravenosti
2001 - 2013 Další činnost: - ředitelka
Jablonecká Rescue Ski, mezinárodní konference a soutěže pro záchranné služby - ředitelka
2007 - 2009 Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra > Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - absolventka, titul Bc.
obor: urgentní medicína
? -> (?) "JRS Medical, o. s."
- členka realizačního týmu
2012 - 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava > Fakulta Veřejné zdravotnictví a management ve zdravotnictví - absolventka, titul Mgr.
obor: management a veřejné zdravotnictví
? -> ANO 2011, o.s. - členka
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslankyně
2013 -> Výbor pro zdravotnictví - členka
2013 -> Výbor pro sociální politiku - místopředsedkyně
2014 -> Podvýbor pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva - členka
2014 -> Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci - členka
2014 -> Podvýbor pro cestovní ruch - členka
2013 -> Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - členka
2014 -> Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - místopředsedkyně
2013 -> Poslanecký klub ANO 2011 - členka
2014 -> Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou - zastupitelka
2014 -> Rada města Jablonce nad Nisou > Komise humanitní a sociální péče - členka
2014 -> Horská služba ČR o.p.s. - členka dozorčí rady

Zpracováno ke dni 10.12.2013 (yy)
Aktualizováno ke dni 11.09.2015 (yy)

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Liberecký kraj > ANO 2011 (ANO) - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 3
Zvolen/a v 1. kole

2014 komunální volby Jablonec nad Nisou > ANO 2011 - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 3
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).