Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

MUDr. Martin Holcát, MBA

* 23. 4. 1954, Praha      
MUDr. Martin Holcát, MBA

Bývalý ministr zdravotnictví ČR (nestr.). Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, kde získal titul MUDr. Pracoval jako sanitář, lékař ORL, od 90. let začal působit na různých pozicích na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Mezi lety 1996–1997 byl náměstkem ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, od roku 1997–2003 zde vykonával funkci ředitele. V letech 1999–2000 byl 1. náměstkem ministra zdravotnictví Ivana Davida. Od roku 2006 do svého jmenování ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího Rusnoka v roce 2013 působil jako náměstek pro oblast léčebně preventivní péče ve Fakultní nemocnici v Motole. Je ženatý a má dvě dcery.

1973 - 1974 Pracovní praxe: - zaměstnanec
- sanitář (FNI)
1974 - 1981 Univerzita Karlova v Praze > Fakulta všeobecného lékařství - absolvent, titul MUDr.
1980 -> Všeobecná fakultní nemocnice, Praha - lékař
- lékař ORL
1983 atestace I. stupně z oboru otorinolaryngologie
1988 atestace II. stupně z oboru otorinolaryngologie
1991 - 1996 Univerzita Karlova v Praze > 1. lékařská fakulta > ORL klinika - odborný asistent
1995 Další činnost:
- zařazen do kandidátské přípravy (ORL – vertigo)
1996 - 1997 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha - náměstek
pro oblast: léčebné péče
1997 - 2004 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha - ředitel
(1999–2000) - dočasně uvolněn z funkce pro výkon funkce I. náměstka ministra zdravotnictví
1999 - 2000 Ministerstvo zdravotnictví ČR - 1. náměstek ministra
MUDr. Ivana Davida (ČSSD)
2000 atestace z veřejného zdravotnictví
? - 2004 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE - absolvent, titul MBA
2004 -> OSVČ - soukromý podnikatel
2004 -> Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
? -> Univerzita Karlova v Praze > 1. lékařská fakulta - zaměstnanec
? -> - odborný asistent
2004 -> Ústav medicínského práva a sociálního lékařství - odborný asistent
? -> Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - zaměstnanec
? -> Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva - zaměstnanec
2004 - 2006 Ministerstvo zdravotnictví ČR > Koordinační středisko transplantací - ředitel
2004 - 2008 (?) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - odborný asistent
2006 - 2013 Fakultní nemocnice v Motole - náměstek
pro oblast: léčebně preventivní péče
2006 -> Nadační fond Scientia - předseda dozorčí rady
2009 Další činnost:
- vedoucí poradního lékařského sboru starajícího se o Václava Havla
2011 -> Společenství Dejvice 543 - člen výboru
2013 - 2014 Vláda ČR (min. předseda Jiří Rusnok) - Ministerstvo zdravotnictví - ministr
(Od 10. července 2013 do 29. ledna 2014.)
? -> Česká transplantační společnost - člen
? -> Česká lékařská společnost JEP - člen
? -> Česká neurofyziologická společnost - člen
? -> Česká společnost biomedicínského inženýrství - člen
? -> Česká ORL společnost - člen
Další činnost: > Vědeckovýzkumná činnost
Vědecká činnost (granty, klinické a farmakologické studie):
(2006-2009) Léčba tinnitu, grant MZ IGA, spoluautor
(1995-1997) Kochleovestibulární trénink - Vedoucí grantu MZ, spoluúčast na dalších 4 grantech MZ
(1992-1994) Vypracování efektivních postupů pro posuzování pracovní způsobilosti osob s
kochleovestibulárními poruchami. Vedoucí grantu ll2O-2 (93-42) MZ
(1993-1994) Klinická studie Dirithromycinu
(1987-1994) Nové otoneurologické vyšetřovací postupy, Kraniokorpografie (ve spolupráci s ORL Klinikou Würzburg)
(1983-dosud) Diferenciální diagnostika krčních lymfatických syndromů (s I. int. klinikou l. LF)
(1990-1991) Klinické studie užití roxitromycinu (Russel)
(1989-1991) Klinické studie Vibrocilu u akutních a chronických onemocnění HCD ve spolupráci se Zymou
(1989-1991) Klinická studie účinku Arlevertu (Hoenig)
(1981-1990) Časná diagnostika neurinomů akustiku (státní výzkumný úkol)
(1985-1989) Vasoaktivní léky v ORL použití
(1976-1986) Otoneurologické zkoušky v klinické praxi
Další činnost:
- vedoucí výuky na klinice ORL (zástupce přednosty)
- vedoucí dětského oddělení kliniky
- vedoucí specialisované ambulance (audiologie a vestibuologie)
- vedoucí Farmakologické sekce ORL společnosti
- vedoucí Kategorizační komise MZ (N1 MZ)
- vedoucí Přístrojové komise MZ ČR
- vedoucí registru hospitalizovaných ÚZIS MZ

- přednášky s problematikou otologie, otoneurologie,farmakologie v ORL, problematiky potápění z hlediska ORL
- přednášky z oblasti řízení, komunikace, PR, organizace zdravotnictví, informačních systémů ve zdravotnictví organizace zavádění NIS ve VFN
- hlavní organizátor mezinárodního ORL sjezdu, (1996)
- hlavní organizátor odborných vícedenních vědeckých kurzů ORL (1991-96]
- zakladatel sekce mladých otolaryngologů a organizátor 4 jejich sjezdů (1986-1996)
- Spoluzakladatel konferencí Medsoft (počítače v medicíně).
- hlavní organizátor kurzů základů výpočetní techniky pro zaměstnance FVL a ve FN I a II. (1986-87)
- člen Českého zdravotnického fóra
- spoluorganizátor Plesu mediků, během studia zakladatel a hlavní organizátor medických karnevalů (1976-1987)
Další činnost:
Zaměření na klinice:

- vedoucí audiologické a otoneurologické ambulance, problematika kochleovestibulárních poruch, terapie závratí a tinnitu, Klinické informační systémy, zavádění a řízení, Klinická ORL farmakologie, (1986-1997) pověřen Společností ORL k řešení farmakologiccké problematiky, Klinická praxe, rutinní chirurgie v ORL, Výuka, zástupce přednosty pro výuku, Organizace mezinárodních i lokálních konferencí a Workshopů (problematika ORL, NIS)

Zpracováno ke dni 10.07.2013 (yy)
Aktualizováno ke dni 08.08.2013 (fu/yy)

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).