Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

JUDr. Ing. Rudolf Cogan PhD.

* 28. 5. 1971      

Publikované práce

1. Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení,
odborný článek, publikováno v časopise Veřejná správa č. 50, 51/2001, ISSN 0027-8009, počet stran 8

2. Jednací řád zastupitelstva obce,
odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 7/2003, ISSN 1210-4817, počet stran 7

3. Osadní výbory,
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 5/2004, ISSN 0027-8009, počet stran 4

4. Kapitálový fond,
článek, publikováno v časopisu Obec a finance č. 1/2004, ISSN 1211-4189, strany 2

5. Obce 2004, spoluautor - část „Kraje“,
knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2004, ISBN 80-7357-013-0, počet stran (autorský podíl na celku) 43

6. Rada kraje,
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 37/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 10

7. Krajské zřízení,
knižní monografie, vydalo ASPI v říjnu 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410
(cena za vědeckou publikační činnost VŠE)

8. Tvorba rozpočtu samosprávy,
článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1

9. Hospodaření krajů,
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 51-52/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 8

10. Obce 2005, spoluautor - část „Kraje“,
knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2005, ISBN 80-7357-075-0, počet stran (autorský podíl na celku) 54

11. Právo krajů - aktuální stav,
odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 9/2005, ISSN 1210-4817, počet stran 8

12. Obce 2006 - 2007, spoluautor - část „Kraje“,
knižní publikace, vydalo ASPI v lednu 2006, ISBN 80-7357-151-X, počet stran: (autorský
podíl na celku) 77

13. Hejtman
odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet
stran 32

14. Volba zastupitelstva kraje
příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-
7357-300-3, počet stran příspěvku 22

15. Zákony o územní samosprávě
komentář k zákonu o krajích, připraveno pro ASPI, počet standardních stran: 185

16. Výbory zastupitelstva na příkladu města Nové Paky
odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 26/2010, ISSN 0027-8009, počet
stran 4