Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

JUDr. Ing. Rudolf Cogan PhD.

* 28. 5. 1971      
JUDr. Ing.  Rudolf Cogan PhD.

Zastupitel Královéhradeckého kraje, starosta města Nová Paka (nestr. za STAN). Absolovent Právnické fakulty UK a  Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Absolovoval rovněž roční studium filozofie a ekonomie na Filozofické fakultě UK v Praze a doktorské studium na Národohospodářské fakultě VŠE. Aktivně se věnoval sportu, je Mistrem ČR za roky 1991, 1992, 2006 v atletice. V triatlonu 3. místo v roce 2009 a 2. místo na Mistrovství ČR v roce 2010. Mezi roky 2000–2009 přednášel na VŠE v Praze a Univerzitě v Pardubicích. Jako pedagog a vědec se specializoval na otázky činnost územních samospráv a jejich orgánů, dále na problematikuhospodaření krajů a obcí. Od roku 2002 je zastupitelem Nové Paky. Mezi roky 2006–2010 zastával funkci místostarosty, od roku 2010 je starostou města. V letech 2005–2009 působil jako externí poradce Ministerstva pro místní rozvoj. Působí ve statutárních orgánech několika firem. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Královéhradeckého kraje.

1990 - 1996 Univerzita Karlova v Praze > Právnická fakulta - absolvent
1992 - 1993 Univerzita Karlova v Praze > Filozofická fakulta - absolvent
obor: filozofie - ekonomie
1996 - 1999 Vysoká škola ekonomická v Praze > Fakulta financí a účetnictví - absolvent
obor: finance
1998 - 2005 Občanská záložna, spořitelní a úvěrní družstvo - statutární orgán
(později: Občanská záložna, spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci")
1998 - 2005 - prokura
2000 - 2005 Občanská záložna, spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" - likvidátor
(dříve Občanská záložna, spořitelní a úvěrní družstvo)
1999 -> Efektivní finance, s.r.o. - jednatel a společník
(majetková účast 67 %)
2000 - 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze > Národohospodářská fakulta - absolvent, titul Ph.D.
obor: hospodářská politika a správa
2000 - 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze - pedagog
(2000–2005) předmět správní řízení a správní soudnictví
(2006–2007) předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí
2000 -> Železobetonářská s.r.o. - jednatel a společník
(majetková účast 100 %)
2002 -> Zastupitelstvo města Nová Paka - zastupitel
2004 -> Borg, spol. s r.o. - jednatel a společník
(majetková účast 100 %)
2002 -> VČ Železobeton, s.r.o. - společník
(majetková účast 50 %)
2002 -> ČS Železobeton, s.r.o. - společník
(majetková účast 50 %)
2005 Univerzita Karlova v Praze > Právnická fakulta - absolvent, titul JUDr.
(rigorózní zkouška pro obor správní právo)
2005 - 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - externí konzultant
v odboru regionální přeshraniční spolupráce
2005 -> K.O.P., s.r.o. v likvidaci - likvidátor
2006 - 2009 Advokátní kancelář JUDr. Milan Kudyn - koncipient
2006 -> Zastupitelstvo města Nová Paka - zastupitel
2006 -> Rada města Nová Paka - radní
2006 - 2010 - místostarosta
pro oblasti: finance, veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a systémové otázky
2010 -> - starosta
pro oblasti: participaci občanů, stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost, výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené působnosti, strategie a koncepce
2006 -> NOVA FASHION s. r. o. v likvidaci - likvidátor
? -> Pracovní praxe: - právník
Praktické zaměření
V právní praxi se zaměřuje na: bankovnictví, finance a cenné papíry; daně a daňové poradenství; evropské právo; likvidace, konkurz, vyrovnání a reorganizaci; majetkové poradenství; místní samospráva; nemovitosti; neziskové právnické osoby; smluvní právo; správní právo; volební předpisy; vymáhání pohledávek
2007 - 2009 Univerzita Pardubice - pedagog
(dříve Vysoká škola chemicko-technologická) právní předměty
2009 advokátní zkouška - absolvent
2012 -> ArmPro, s.r.o. - společník
(majetková účast 20 %)
2012 -> Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje - zastupitel
2012 -> Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity - předseda
? Další činnost:
Zahraniční stáže
University of New South Wales, Sydney, Australský svaz, 2003, 2 měsíce
The John Marshall Law School: American law and dispute resolution, 2008, 1 týden
Další činnost:
Vědecké granty a úkoly
2003 Druhá etapa reformy územní veřejné správy: záměry a její uskutečnění - vedoucí
projektu (grant VŠE)
2004 - 2005 Managament regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
(grant Ministerstva pro místní rozvoj)
2005 Reforma veřejné správy – otázky organizace územních samosprávných celků v rámci
reformy, grant VŠE
2005 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ustanovující Evropské uskupení pro
územní spolupráci (výzkumná práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR)
2006 MMR: Programy přeshraniční spolupráce – Cíl 3 (právní otázky); Sdružování
samospráv České republiky a Spolkové republiky Německo (Sasko a Bavorsko)
Zahraniční
Další činnost:
Účast na konferencích
Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundeslander und der Tschechischen
Republik, Dresden, 2001, referát: Die Kreise als der staatsrechtliche Versum uber die
Festsetzung der Regionen in der Tshechischen Republik
Constitutional Law, Sydney, 2003
Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU, Praha, 2005
Právní regulace místní samosprávy, MU, Kroměříž 2008
Veřejná správa 2008, Univerzita Pardubice, Seč, 2008
Jazykové kompetence > angličtina
Jazykové kompetence > němčina
Jazykové kompetence > ruština

Zpracováno ke dni 01.10.2012
Aktualizováno ke dni 16.01.2013 (yy)

2012 krajské volby - Královéhradecký kraj > TOP 09 a STAN - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2014 volby do Evropského parlamentu > TOP 09 a STAN - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 14

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).