MENU

PaedDr. Jana Rybínová

* 24. 3. 1960, Trenčín      
PaedDr. Jana Rybínová

Inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů, bývalá poslankyně PČR (ODS). Absolvovala obory učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogiku pro děti a mládež s vadami sluchu a řeči na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako učitelka mateřské školy ve speciální třídě a na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice. Členkou ODS je od roku 1997. O rok později byla zvolena členkou Komise pro výchovu a vzdělávání Rady MČ Prahy 2. V roce 2002 byla zvolena radní MČ Prahy 2 a v roce 2005 místostarostkou. Od roku 2006 do roku 2010 byla poslankyní Parlamentu ČR. V roce 2010 se stala inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jana Rybínová je vdaná a má tři děti.

1966 - 1975 Základní škola na Praze 4 - studentka
1975 - 1979 Střední pedagogická škola v Praze - studentka
1981 - 1986 Univerzita Karlova v Praze > Pedagogická fakulta - absolventka
- obor: Učitelství pro mateřské školy
1986 - 1988 Univerzita Karlova v Praze > Pedagogická fakulta - absolventka
- rozšiřující studium speciální pedagogiky pro děti a mládež s vadami sluchu a řeči
? - ? Pracovní praxe:
? - ? - učitelka
- mateřská škola - učitelka ve speciální třídě pro děti s kombinovanými vadami
? - ? Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou > Oddělení dětské psychiatrie - učitelka
1997 -> ODS - členka
2001 - 2005 Oblastní sdružení ODS Praha 2 > Oblastní rada - členka
? - ? Místní sdružení ODS Praha 2 > Místní rada - místopředsedkyně
? - ? Místní sdružení ODS Praha 2 > Místní rada - členka
2002 - 2006 Zastupitelstvo MČ Praha 2 - zastupitelka
1998 - ? (?) Rada MČ Praha 2 > Komise pro výchovu a vzdělávání Rady MČ Prahy 2 - členka
2002 - 2006 Rada MČ Praha 2 - radní
- oblast: Školství
? - ? Rada MČ Praha 2 > Komise pro výchovu a vzdělávání Rady MČ Prahy 2 - předsedkyně
2005 - 2006 - místostarostka
- kompetence: Oblast sociálních věcí, zdravotnictví, bytové politiky a školství
? - ? Úřad MČ Praha 2 > Odbor školství - vedoucí
2006 - 2010 Poslanecká sněmovna PČR (2006 - 2010) - poslankyně
2006 - 2010 Ústavně právní výbor - členka
2006 - 2010 Ústavně právní výbor - ověřovatelka
2006 - 2010 Výbor pro zdravotnictví - členka
2006 - 2010 Podvýbor pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí - místopředsedkyně
2006 - 2010 Podvýbor pro školství - členka
2006 - 2010 Stálá komise pro rovné příležitosti - členka
2007 - 2010 Meziparlamentní skupina v rámci MPU > Skupina ČR - Slovensko - členka
2007 - 2010 Meziparlamentní skupina v rámci MPU > Skupina ČR - Srí Lanka - členka
2007 - 2010 Meziparlamentní skupina v rámci MPU > Skupina ČR - Turecko - členka
2006 - 2010 Poslanecký klub Občanské demokratické strany - členka
2006 - 2010 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY > Správní rada - náhradnice
? -> (?) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR > Expertní tým pro problematiku sociálně zdravotní péče - členka
2010 -> Úřad pro ochranu osobních údajů - inspektorka

Zpracováno ke dni 16.01.2010
Aktualizováno ke dni 07.10.2011 (fu)

1998 komunální volby MČ Praha 2 > Občanská demokratická strana - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 9

(obvod č. 3; konečné pořadí - 4.)
2002 komunální volby MČ Praha 2 > Občanská demokratická strana - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

2006 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > hl. m. Praha > Občanská demokratická strana - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 12
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).