Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Ing. Petr Rafaj

* 23. 6. 1961, Valašské Meziříčí      

Funkční období: 2002 - 2006

228/0  N. z. o sdružování v pol. stranách a pol. hnutích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
534/0  N.z. o přev.majetku z vlast.ČR do vlastnictví krajů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2004 Sb.
542/0  Novela z. o sdruž. v politických stranách Poslanecký návrh zákona 
Schváleno, 556/2004 Sb.
550/0  Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 
Schváleno, 96/2005 Sb.
828/0  Novela z. ochrana před domácím násilím Poslanecký návrh zákona 
Schváleno, 135/2006 Sb.
898/0  Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnavateli - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
949/0  Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 552/2005 Sb.
1090/0  Novela z. o správě daní a poplatků Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
1214/0  Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona 

Funkční období: 2006 - 2009

167/0  Novela z. o ochraně hospodářské soutěže Poslanecký návrh zákona Vráceno
168/0  Novela z. o vinohradnictví a vinařství - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 311/2008 Sb.
210/0  Novela zákona o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
242/0  Novela z. o účetnictví - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 348/2007 Sb.
332/0  Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona 1. čtení
340/0  Novela zákona o dani z přidané hodnoty - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
372/0  N. z. o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
437/0  Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
448/0  Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
454/0  Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
506/0  Novela z. o stavebním spoření a státní podpoře Poslanecký návrh zákona Nepřijato
534/0  Návrh zákona o jednorázovém příspěvku dítěti Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
535/0  Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
538/0  Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Neschváleno
675/0  Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
695/0  Novela z. o správních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
734/0  Novela z. o životním a existenčním minimu Poslanecký návrh zákona 3. čtení
737/0  Návrh zákona o krajském referendu Poslanecký návrh zákona 3. čtení
738/0  Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
743/0  Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a soc.stability - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno
790/0  Návrh z. o přechodu Městské nemocnice Ostrava - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
792/0  Novela z. o výkonu povolání autoriz. architektů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
808/0  Novela z. o podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
818/0  N. z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
849/0  Novela z. o výživném Poslanecký návrh zákona 1. čtení
878/0  Novela zákona o vyvlastnění - RJ Poslanecký návrh zákona