MENU

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

* 1. 9. 1964, Brno      
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Poslanec PČR, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předseda strany (ODS), politolog, bývalý rektor MU v Brně. V roce 1988 absolvoval studium historie a bohemistiky na UJEP v Brně. Po studiích nastoupil mj. jako historik v Muzeu Kroměřížska, jako redaktor Lidové demokracie a nakladatelství Atlantis. Po roce 1989 spoluzakládal na MU v Brně katedru politologie, v jejímž čele stál v letech 1993–2002. Zde získal v roce 1996 doktorský titul a v témže roce byl jmenován docentem politologie. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Od téhož roku působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. V letech 2004–2011 zastával po dvě funkční období post rektora Masarykovy univerzity. Od roku 2008 působí ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Dne 2. května 2012 byl jmenován ministrem školství. Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii a evropskou politiku. V roce 2013 byl zvolen poslancem PČR. V lednu 2014 byl zvolen předsedou ODS.


1983 - 1988 Univerzita J. E. Purkyně v Brně > Filosofická fakulta - absolvent, titul Mgr.
obor: český jazyk, dějepis
(dnes Masarykova univerzita)
1988 - 1989 Muzeum Kroměříž - historik
1988 - 1989 Masarykova univerzita > Filozofická fakulta - absolvent, titul PhDr.
obor: dějepis
? - ? Další činnost:
V osmdesátých letech se účastnil některých občanských aktivit, např. tzv. podzemní univerzity (1984-1989), spoluorganizoval nezávislé studentské hnutí (Revue 88)
1990 Lidová demokracie - redaktor
1990 Nakladatelství > Atlantis - redaktor
1990 - 2012 Masarykova univerzita - pracovník
1990 - 1991 Filozofická fakulta > Katedra ekonomie a politologie - asistent
1991 - 1996 Filozofická fakulta > Katedra ekonomie a politologie - odborný asistent
1993 - 2002 Fakulta sociálních studií > Katedra politologie - vedoucí katedry
(Do roku 1997 na Filozofické fakultě.)
1996 Filozofická fakulta > Katedra ekonomie a politologie - docent
1996 - 2004 Mezinárodní politologický ústav - ředitel
2002 Fakulta sociálních studií > Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - profesor
2002 - 2004 Fakulta sociálních studií - proděkan
pro oblasti: zahraniční vztahy a doktorské studium
2002 - 2004 Fakulta sociálních studií > Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - vedoucí katedry
2004 Fakulta sociálních studií - děkan
2004 - 2011 Fakulta sociálních studií > Institut pro srovnávací politologický výzkum - ředitel
2004 - 2011 - rektor
2011 - 2012 - prorektor
pro oblast: akademické záležitosti
2012 Mezinárodní politologický ústav - ředitel
1996 Univerzita Karlova v Praze > Fakulta sociálních věd - docent
2000 - 2006 Česká společnost pro politické vědy - místopředseda
1996 Masarykova univerzita > Filozofická fakulta - absolvent, titul Ph.D.
obor: politologie
2001 - 2012 STUDIO ARX s.r.o. - společník
(majetková účast: 20 %)
2002 Masarykova univerzita - profesor
obor: politologie (první profesor politologie v ČR)
2002 - 2004 Akreditační komise - člen
2005 - 2011 Česká konference rektorů
2005 - 2009 - místopředseda
2009 - 2011 - předseda
2007 - 2012 CEITEC, s.r.o. - člen dozorčí rady
2007 - 2012 Ústav pro studium totalitních režimů > Rada - člen
2008 Masarykova univerzita > Právnická fakulta - absolvent, titul LL.M.
(Corporate Law, Nottingham Trent University)
2008 - 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace - člen
2011 - 2013 - místopředseda
2009 - 2011 Evropská univerzitní asociace > Rada - člen
2009 - 2012 (?) Další činnost: - člen
člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání (jmenován ministrem školství)
2011 - 2012 Vláda České republiky - poradce
(září 2011 - květen 2012) hlavní vědecký poradce předsedy vlády Petra Nečase (ODS)
2012 - 2013 Vláda ČR (min. předseda Petr Nečas) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - ministr
(Od 2. května 2012 do 10. července 2013; nahradil odstupivšího Josefa Dobeše.)
2013 -> ODS - člen
2014 -> - předseda
(Zvolen 18. ledna 2014.)
2014 -> Grémium - člen
2014 -> Výkonná rada ODS - člen
2014 -> Regionální sdružení ODS - Jihomoravský kraj - člen
2014 -> Republikový sněm - člen
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Výbor pro evropské záležitosti - místopředseda
2015 -> Stálá delegace do Středoevropské iniciativy - vedoucí
2013 -> Poslanecký klub Občanské demokratické strany - člen
2013 - 2014 Poslanecký klub Občanské demokratické strany - místopředseda
2013 -> Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. - člen správní rady
2015 -> Evropský informační projekt, z. ú. - člen správní rady
2015 - zakladatel
Další činnost: - člen
Petr Fiala je členem řady vědeckých a akademických rad veřejných i soukromých vysokých škol a výzkumných institucí v České republice i v zahraničí.

Zpracováno ke dni 05.05.2012 (yy/nap)
Aktualizováno ke dni 14.07.2015 (yy)

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Občanská demokratická strana (ODS) - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).