Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

* 27. 9. 1957, Trutnov      
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Bývalý primátor města Opavy a krajský radní (ČSSD), historik. Absolvoval Filozofickou fakultu UP v Olomouci a následně získal titul CSc. na KH ČSAV Praha. Od roku 1985 podnikl přes 60 zahraničních studijních pobytů v zemích po celém světě. V letech 1986–1992 působil jako vědecký tajemník SÚ ČSAV Opava. V letech 1987–1989 byl členem KSČ. Od roku 1992 pracoval na Slezské univerzitě v Opavě, nejprve jako tajemník Ústavu historie a muzeologii, posléze byl proděkanem, děkanem i rektorem FPF SU. Od roku 2007 je členem ČSSD. Za ní byl roku 2008 zvolen členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a posléze se stal krajským radním. V dalším volebním období již nekandidoval. V letech 2010–2014 byl primátorem města Opavy.

1973 - 1977 Gymnázium - student
(Trutnov)
1977 - 1981 Univerzita Palackého v Olomouci > Filozofická fakulta - absolvent
1981 Univerzita Palackého v Olomouci - absolvent, titul PhDr.
1981 - 1992 ČSAV > Slezský ústav ČSAV Opava - pracovník
- interní vědecký aspirant
- odborný pracovník
- vědecký pracovník
- (1986-1992) vědecký tajemník
1985 -> Další činnost:
V letech 1985 - 2010 podnikl přes 60 studijních pobytů na univerzitách, v archivech a muzeích těchto zemí: Polsko, Rusko, Německo, Rakousko, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Litva, Itálie, Velká Británie, Bulharsko, Norsko, Portugalsko, USA, Vietnam a Kypr
1985 - ? Pracovní praxe: - externí pedagog
(externí výuka na řadě vysokých škol - např. PF Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, FF UP Olomouc, FF UM Brno)
1985 -> Pracovní praxe: - vyučující
- externí výuka na řadě vysokých ąkol (např. PF Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, FF UP Olomouc, FF UM Brno)
1986 ČSAV - absolvent, titul CSc.
(KH ČSAV)
1987 - 1989 KSČ - člen
1989 - 1990 Občanské fórum - spolupracovník
- expertní a přednášková činnost
1989 - 1992 ČSAV > Valné shromáždění - zástupce
(volený zástupce)
1990 -> Slezská univerzita v Opavě - zaměstnanec
1990 - 1992 Filozoficko-přírodovědecká fakulta - vědecký pracovník
(vědecko-pedagogický pracovník)
1992 - 1994 Filozoficko-přírodovědecká fakulta > Ústav historie a muzeologie - tajemník
1994 - 1997 Filozoficko-přírodovědecká fakulta - proděkan
(statutární zástupce děkana)
1997 - 2001 Filozoficko-přírodovědecká fakulta - děkan
2001 - 2007 Slezská univerzita v Opavě - rektor
2007 - 2011 Filozoficko-přírodovědecká fakulta - děkan
1995 Masarykova univerzita > Filozofická fakulta - docent
1999 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - profesor
2007 -> ČSSD - člen
2007 - 2009 OVV ČSSD - člen
2009 -> MVV ČSSD - člen
? -> Místní organizace ČSSD Opava - místopředseda
2008 - 2012 Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje - zastupitel
2008 - 2012 Rada Moravskoslezského kraje - radní
2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - poradce
poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
2010 - 2014 Zastupitelstvo města Opavy - zastupitel
2010 - 2014 Rada města Opavy - radní
2010 - 2014 - primátor
2011 -> KIC Odpady, a.s. - člen dozorčí rady
(Majetkové účasti:34,00 % Moravskoslezský kraj; 32,25 % Statutární město Ostrava; 12,50 % Statutární město Karviná; 8,75 % Statutární město Havířov; 6,25 % Statutární město Frýdek-Místek; 6,25 % Statutární město Opava)
1987 - 2010 Další činnost: - přednášející
Přednášková činnost na zahraničních vysokých školách:

1987 - VŠP Opole
1995 - Uniwersytet Wrocław
1996 - Technische Universität Berlin
1996 - Uniwersytet Opole
1997 - Uniwersytet Wrocław
1999 - Technische Universität Berlin
2000 - Wysza szkola pedagogiczna Zielona Góra
2000 - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2000 - Centralne Muzeum Jeńcow wojennych w Łambinowicach-Opolu
2001 - Hochschule Vechta
2002 - Universytet Opolski
2002 - Uniwersyst Zielenogórski
2004 - Státní univerzita ekonomiky a financí v Petrohradě
2005 - Státní univerzita řízení Doněck
2006 - Obirin University, Tokyo
2007 - Martinique (Francie)
2007 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Institute of History and Archival Sciences
2008 - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2008 - Univerzita v Canakkale (Turecko)
2008 - Univerzita Wrocław
2009 - Univerzita Opole
2010 - Univerzita La Sapiensia Řím
1997 -> Další činnost: - člen
1997 - 2001 Vědecká rada FPF Slezské univerzity v Opavě - člen a předseda
1996 - Rada doktorandského studia katedry historie VŠP Hradec Králové - člen
1993 - Česko-polská komise pro historický výzkum Kladska - člen
1997 - Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě - člen
1999 - Rada doktorandského studia na UHM FPF Slezské univerzity v Opavě - člen
1999 - 2006 Vědecká rada PedF Univerzity Hradec Králové - člen
2000 – 2002 Vědecká rada FF UK Praha - člen
2002 - Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy v Moravskoslezském kraji - člen, stálý host, posléze předseda
2000 - 2006 podkomise GA ČR 409 - dějiny 19. a 20. Století - člen
2001 - 2006 Vědecká rada Ostravské univerzity - člen
2001 - 2007 Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě - předseda
2003 - 2006 Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci - člen
2003 - Komise pro obhajoby doktorských disertací Akademie věd ČR (Obecné a české dějiny) - člen
2003 - Konference rektorů slezských univerzit - předseda, člen a posléze čestný předseda
2005 - 2009 Vědecká rada Akademie věd ČR - člen
2005 - 2008 Vědecká rada Fakulty humanitních věd Univerzity M.Bela v B. Bystrici - člen
2005 - Rady Slezského zemského muzea - člen
2005 - Školské rady Mendelova gymnázia Opava - člen
2005 - 2007 Školské rady Slezského gymnázia Opava - člen
2006 - Vědecká rada FF UK Praha - člen
2007 - Vědecká rada FPF Slezské univerzity v Opavě - člen a předseda
2007 - Vědecká rada Slezské univerzity - člen
2007 - dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR - člen
2007 – Český národní komitét historiků – člen, místopředseda
2007 - Vědecká rada Univerzity M.Bela v B. Bystrici - člen
2007 - Polsko/czeskie towarzystwo navkowe – člen, místopředseda pro českou stranu
2007 - rada Muzea Podkrkonoší Trutnov - člen
2008 - Školská rada Vyšší odborné a Hotelové školy Opava - člen
2008 - Vědecká rada Ústavu humanitních studií UJEP Pardubice - člen
2008 - Vědecká rada Fakulty veřejných politik SU v Opavě - člen

Zpracováno ke dni 03.02.2012 (yy/nap)
Aktualizováno ke dni 22.02.2013 (yy)

1998 komunální volby Opava > NK - nezávislý kandidát

Pořadí na kandidátce: 7

2006 volby do Senátu PČR - obvod č. 68 (Opava) > Česká strana sociálně demokratická - nezávislý kandidát

(nezvolen ve 2. kole)
2008 krajské volby - Moravskoslezský kraj > Česká strana sociálně demokratická - kandidát

Pořadí na kandidátce: 6
Zvolen/a v 1. kole

2010 komunální volby Opava > Česká sociálně demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).