MENU

Ing. Pavel Kováčik

* 2. 7. 1955      
Ing. Pavel Kováčik

Poslanec PČR, předseda poslaneckého klubu (KSČM). Je absolventem oboru zootechniky na VŠ zemědělské v Brně. V letech 1980–1988 pracoval jako zootechnik v JZD Dalešice okres Třebíč. Mezi roky 1988–1990 byl funkcionářem OV KSČ Třebíč. V roce 1990 se nakrátko vrátil do ZD Dalešice, v letech 1991–1996 zastával funkci ředitele Kooperačního sdružení Hrotovice. Od roku 1996 je členem Poslanecké sněmovny PČR. V roce 2000 kandidoval neúspěšně do Senátu PČR. V Poslanecké sněmovně se zaměřuje na zemědělskou problematiku, od roku 1996 je členem (od roku 2002 místopředsedou) Zemědělského výboru. V roce 2003 byl zvolen předsedou poslaneckého klubu KSČM.

1970 - 1974 Gymnázium v Třebíči - student
1974 - 1979 Vysoká škola zemědělská v Brně > Agronomická fakulta - absolvent, titul Ing.
obor: zootechnika
? - ? Vysoká škola zemědělská v Brně > Agronomická fakulta - student
doplňkové pedagogické studium (dva semestry)
1979 - 1980 Československá lidová armáda (1954–1990) - voják základní prezenční služby
1980 - 1988 JZD Dalešice - zaměstnanec
- střediskový zootechnik, zootechnik krmivář
1988 - 1990 KSČ > Okresní výbor KSČ Třebíč - člen
1990 - 1991 Zemědělské družstvo Dalešice - zaměstnanec
- ošetřovatel dojnic
1991 - 1996 Kooperační sdružení Hrotovice - ředitel
? -> KSČM - člen
? -> Stínová vláda KSČM - ministr
pro oblast: zemědělství
1994 - 2010 Zastupitelstvo obce Hrotovice - zastupitel
1996 - 1998 Poslanecká sněmovna PČR (1996 - 1998) - poslanec
1996 - 1998 Zemědělský výbor - člen
1996 - 1998 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen
1998 - 2002 Poslanecká sněmovna PČR (1998 - 2002) - poslanec
1998 - 2002 Zemědělský výbor - člen
1998 - 2002 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen
2002 - 2006 Poslanecká sněmovna PČR (2002 - 2006) - poslanec
2002 - 2006 Zemědělský výbor - místopředseda
2002 - 2006 Organizační výbor - člen
2002 - 2006 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - předseda
2006 - 2010 Poslanecká sněmovna PČR (2006 - 2010) - poslanec
2006 - 2010 Zemědělský výbor - místopředseda
2006 - 2010 Organizační výbor - člen
2006 - 2010 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - předseda
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslanec
2010 - 2013 Zemědělský výbor - místopředseda
2010 - 2013 Organizační výbor - člen
(s přestávkou mezi 6. 12. 2011 a 13. 12. 2011)
2010 - 2013 Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství - člen
2010 - 2013 Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova - člen
2010 - 2013 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - předseda
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Organizační výbor - člen
2013 -> Zemědělský výbor - místopředseda
2014 -> Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství - člen
2014 -> Podvýbor pro potravinářství a veterinární činnost - předseda
2013 -> Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - předseda
2002 -> Vinařský fond - člen dozorčí rady
(s přestávkami mezi 28.05.2004 a 14.10.2004, 21.12.2008 a 18.02.2009)
? - 2006 Lesy České republiky, s.p. - člen dozorčí rady
2009 - 2013 Státní zemědělský intervenční fond - člen dozorčí rady
2014 -> Státní zemědělský intervenční fond - člen dozorčí rady

Zpracováno ke dni 11.08.2009
Aktualizováno ke dni 23.07.2015 (yy)

1994 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 2.)
1996 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

1998 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

1998 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 2.)
2000 volby do Senátu PČR - obvod č. 53 (Třebíč) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

(nezvolen v druhém kole volby)
2002 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Kraj Vysočina > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2002 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 15

(konečné pořadí - 2.)
2006 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Kraj Vysočina > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2006 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 1.)
2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Kraj Vysočina > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2010 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 8

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Kraj Vysočina > Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2014 komunální volby Hrotovice > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 14

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).