MENU

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

* 21. 3. 1947, Staré Město      
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Poslanec PČR (KSČM). Po absolvování na Filosofické fakultě a Pedagogické fakultě UJEP působil jako učitel na různých stupních škol. Od roku 1975 přednášel historii na univerzitě v Brně a pracoval jako odborný asistent Pedagogické fakulty UJEP. Téhož roku vstoupil do KSČ. Od roku 1990 do roku 1992 byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR a předsedal poslaneckému klubu KSČM. V letech 1993–2005 stál v čele KSČM jako její předseda. V roce 1996 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, jímž je doposud.

? - ? Univerzita J. E. Purkyně v Brně > Pedagogická fakulta - absolvent
? - ? Univerzita J. E. Purkyně v Brně > Filosofická fakulta - absolvent
1973 - 1975 Regionální muzeum v Mikulově - vědecký pracovník
(samostatný věd. pracovník)
1975 - 1990 KSČ - člen
1975 - ? Univerzita J. E. Purkyně v Brně - pedagog
(přednášky: dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnického hnutí a ekonomické teorie)
1975 - 1986 Pedagogická fakulta - odborný asistent
1986 - 1994 Filosofická fakulta - docent
? - ? Pracovní praxe: - pedagog
různé stupně škol (okresy Uherské Hradiště a Břeclav)
1990 -> KSČM - člen
? - ? Rada Federace KSČM a SDĽ - předseda
? -> OV KSČM Břeclav - člen
1992 - 1993 - místopředseda
1993 - 2005 - předseda
1990 Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSFR - poslanec
1990 - 1992 Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR - poslanec
? - ? Poslanecký klub KSČM - předseda
1992 Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR - poslanec
1996 - 1998 Poslanecká sněmovna PČR (1996 - 1998) - poslanec
1996 - 1998 Organizační výbor - člen
1996 - 1998 Petiční výbor - člen
1996 - 1998 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen
1998 - 2002 Poslanecká sněmovna PČR (1998 - 2002) - poslanec
1998 - 2002 Organizační výbor - člen
1998 - 2002 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - člen
1998 - 2002 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen
2002 - 2006 Poslanecká sněmovna PČR (2002 - 2006) - poslanec
2002 - 2006 Organizační výbor - člen
2002 - 2006 Volební výbor - místopředseda
2002 - 2006 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - místopředseda
2002 - 2006 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - 2. místopředseda
2006 - 2010 Poslanecká sněmovna PČR (2006 - 2010) - poslanec
2006 - 2010 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - místopředseda
2006 - 2010 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslanec
2010 - 2013 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - místopředseda
2010 - 2013 Podvýbor pro vědu a vysoké školy - člen
2010 - 2013 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Volební výbor - člen
2013 -> Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - místopředseda
2014 -> Podvýbor pro vědu a vysoké školy - člen
2013 -> Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - člen

Zpracováno ke dni 15.12.2009
Aktualizováno ke dni 29.07.2015 (yy)

1990 Volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění > Jihomoravský kraj > LEVÝBLOK - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

1992 Volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění > Jihomoravský kraj > LEVÝBLOK - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

1996 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

1998 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2002 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2006 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).