MENU

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

* 7. 11. 1978, Hradec Králové      

Ochrana životního prostředí, zejm. krajiny, architektura a urbanizmus (zejm. architektura 20. století), památky, výtvarné umění.