MENU

JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová

* 13. 1. 1951, Jičín      
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová

Poslankyně PČR (KSČM). Po vystudování Právnické fakulty UJEP v Brně nastoupila v roce 1974 jako justiční čekatelka k Městskému soudu v Brně. V letech 1975–1981 byla předsedkyní senátu Městského soudu v Brně. Mezi lety 1981–1992 pak zastávala funkci předsedkyně senátu u Okresního soudu v Blansku. V roce 1992 zahájila vlastní advokátní praxi. O dva roky později (1994) byla zvolena členkou Zastupitelstva města Blanska, mandát zastávala do roku 2010. Od roku 1996 je poslankyní za KSČM. Svůj poslanecký mandát obhájila ve volbách v letech 1998 až 2013. Členka KSČM, ve straně zastává mj. funkci stínové ministryně pro průřezový resort legislativy a lidských práv. Mezi lety 2006–2007 byla členkou dozorčí rady České konsolidační agentury. Roku 2012 postoupila do druhého kola senátních voleb v obvodě č. 50 - Svitavy. Zuzka Bebarová-Rujbrová je vdova a má dvě děti

1965 - 1969 Slovanské gymnázium Olomouc - studentka
? - ? Univerzita J. E. Purkyně v Brně > Právnická fakulta - absolventka, titul JUDr.
1974 - 1975 Městský soud Brno - čekatelka
1975 - 1981 Městský soud Brno - předsedkyně
- předsedkyně senátu
1981 - 1992 Okresní soud Blansko - předsedkyně
- předsedkyně senátu
1990 -> KSČM - členka
? - ? ÚV KSČM - členka
1999 - 2004 - místopředsedkyně
1999 - 2004 ÚV KSČM - místopředsedkyně
? -> (?) Další činnost: - mluvčí
- odborná mluvčí KSČM pro oblast lidských práv
? -> Stínová vláda KSČM - stínová ministryně
pro oblast: legislativy
1992 -> Další činnost: - advokátka
- advokátní praxe v roce 1998 pozastavena kvůli výkonu poslaneckého mandátu
1994 - 2010 Zastupitelstvo města Blanska - zastupitelka
1996 - 1998 Poslanecká sněmovna PČR (1996 - 1998) - poslankyně
1996 - 1998 Ústavně právní výbor - členka
1996 - 1998 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - místopředsedkyně
1998 - 2002 Poslanecká sněmovna PČR (1998 - 2002) - poslankyně
1998 - 2000 Ústavně právní výbor - členka
2000 - 2002 Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - členka
1998 - 2002 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - místopředsedkyně
2002 - 2006 Poslanecká sněmovna PČR (2002 - 2006) - poslankyně
2002 - 2006 Petiční výbor - předsedkyně
2002 - 2006 Mandátový a imunitní výbor - členka
2003 - 2006 Podvýbor pro justici - místopředsedkyně
2005 - 2006 Podvýbor pro kriminalitu mládeže - místopředsedkyně
2002 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - 1. místopředsedkyně
2006 - 2010 Poslanecká sněmovna PČR (2006 - 2010) - poslankyně
2006 - 2010 Petiční výbor - předsedkyně
2006 - 2010 Výbor pro bezpečnost - členka
2006 - 2010 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - členka
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslankyně
2010 - 2011 Výbor pro obranu a bezpečnost - členka
2011 - 2013 Výbor pro bezpečnost - členka
2010 - 2013 Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova - členka
2012 - 2013 Podvýbor pro vězeňství - předsedkyně
2010 - 2013 Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu - členka
2011 - 2013 Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - členka
2010 - 2013 Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - členka
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslankyně
2013 -> Petiční výbor - předsedkyně
2013 -> Výbor pro bezpečnost - členka
2013 - 2014 Výbor pro bezpečnost - místopředsedkyně
2014 -> Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství - členka
2014 -> Podvýbor pro vězeňství - předsedkyně
2013 -> Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu - členka
2013 -> Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - členka
2013 -> Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy - členka
2006 - 2007 Česká konsolidační agentura - členka dozorčí rady

Zpracováno ke dni 02.02.2010
Aktualizováno ke dni 04.08.2015 (yy)

1994 komunální volby Blansko > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 4
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 1.)
1996 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 4
Zvolen/a v 1. kole

1998 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

1998 komunální volby Blansko > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 1.)
2002 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2002 komunální volby Blansko > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 1.)
2004 volby do Senátu PČR - obvod č. 49 (Blansko) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

(prohrála v druhém kole volby)
2006 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 6
Zvolen/a v 1. kole

2006 komunální volby Blansko > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

(konečné pořadí - 1.)
2009 volby do Evropského parlamentu > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 7

2009 mimořádné volby do Poslanecké sněmovny PČR (neuskutečněné) > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 1

2010 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2012 volby do Senátu PČR - obvod č. 50 (Svitavy) > Komunistická strana Čech a Moravy - kandidátka

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihomoravský kraj > Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - kandidátka

Pořadí na kandidátce: 5
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).