MENU

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

* 8. 2. 1944, Praha      
doc. MUDr. Bohuslav  Svoboda, CSc.

Poslanec PČR, zastupitel hl. m. Prahy a MČ praha 2, bývalý primátor (ODS), bývalý přednosta kliniky FNKV, bývalý prezident ČLK. Absolvent Lékařské fakulty hygienické UK v Praze. Krátce působil v příbramské nemocnici, od roku 1969 do roku 2011 pracoval a pracuje v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1990 do roku 2011 zastával funkci přednosty kliniky. V letech 1991–1998 působil rovněž jako statutární zástupce ředitelky FNKV. Mezi roky 2003–2010 stál v čele 3. lékařské fakulty UK. V roce 1998 byl kandidátem Čtyřkoalice pro senátní volby, nepostoupil do druhého kola voleb. V roce 2010 byl jako volební lídr ODS v komunálních volbách zvolen do pražského zastupitelstva. Po dohodě o koaliční vládě s ČSSD se stal primátorem hl. m. Prahy. V roce 2011 uzavřel novou koaliční dohodu s TOP 09. Dne 23. května 2013 byl z postu primátora odvolán. Na podzim téhož roku byl zvolen poslancem PČR. Od roku 2014 je nadále pražským zastupitelem a zasedá rovněž v Zastupitelstvu MČ Praha 2.

1961 - 1967 Univerzita Karlova v Praze > Lékařská fakulta hygienická - absolvent, titul MUDr.
1969 - 2011 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY > Gynekologicko-porodnická klinika - zaměstnanec
1969 - 1990 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
- postupně interní aspirant, sekundární lékař, odborný asistent
1990 - 2011 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY - přednosta
- přednosta kliniky
1991 - 1998 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY - zástupce ředitele
- statutární zástupce ředitelky FNKV
1972 atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
1979 atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
1987 Univerzita Karlova v Praze - absolvent, titul CSc.
1990 Univerzita Karlova v Praze > 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - docent
obor: gynekologie a porodnictví
1990 -> Univerzita Karlova v Praze > 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - zaměstnanec
1990 Akademický senát - člen
1990 - 1996 - proděkan
2000 - 2002 Akademický senát - člen
2003 - 2010 - děkan
2003 - ? Vědecká rada - předseda
? -> Vědecká rada - člen
2010 - ? - proděkan
1992 - 1998 Česká lékařská komora - o.s. - prezident
- spoluzakladatel (funkční období: 1992–1995 a 1995–1998)
2000 - 2001 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost - člen dozorčí rady
(předtím A-M-S Marketing, a.s.; VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY; potom Vítkovická nemocnice a.s.)
2001 - 2008 TREND 2000, o.p.s. v likvidaci - člen správní rady
(dříve TREND 2000, o.p.s.)
2003 - 2004 Asociace děkanů lékařských fakult - předseda
2004 - 2005 SOLARIUS International a.s. - člen dozorčí rady
2004 -> Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace > Vědecká rada - člen
2004 - ? ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ > Vědecká rada - člen
2006 -> Zdravotnické noviny - člen redakční rady
2006 -> Praktická gynekologie - člen redakční rady
2007 - ? Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - člen předsednictva
? -> ,,EVA - sdružení na podporu onkologické gynekologie´´ - 1. místopředseda
2010 -> ODS - člen
? - ? Regionální sdružení ODS - Praha > Regionální rada - člen
2010 - 2012 Regionální sdružení ODS - Praha > Regionální rada - 1. místopředseda
2012 - 2013 Regionální sdružení ODS - Praha > Regionální rada - předseda
2012 - 2013 Výkonná rada ODS - člen
2010 -> Zastupitelstvo hl. m. Prahy - zastupitel
? -> Výbor pro bezpečnost ZHMP - člen
? -> Rada hl. m. Prahy > Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy - člen
2010 - 2013 Rada hl. m. Prahy - radní
(Dne 23. května 2013 byl z postu odvolán.)
2010 - 2013 - primátor
pro oblasti: finanční politika, bezpečnost, vnější vztahy a věda a výzkum
2010 - ? Komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěv. org. hl.m. Prahy Útvar rozvoje hl.m. Prahy - člen
2010 - ? Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově - předseda
? - ? Komise Rady - Redakční rada - předseda
? - ? Komise Rady HMP právní - předseda
? - ? Komise Rady hl. m. Prahy právní - člen
? - ? Komise Rady HMP pro čestné občanství hl. m. Prahy a ceny hl.m. Prahy - předseda
? - ? Komise Rady HMP pro prevenci kriminality na území hl.m. Prahy - člen
? - ? Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy - člen
2011 atestace z gynekologické onkologie
2011 - 2012 Spojená akreditační komise, o.p.s. - člen správní rady
2011 -> NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA - statutární orgán
2011 -> - člen správní rady
2012 -> - předseda správní rady
2011 -> Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových - člen správní rady
(dříve: Česká nadace Jana a Medy Mládkových)
2012 - 2015 Nadační fond Cesta ke vzdělání - člen správní rady
2012 -> Pražské jaro o.p.s. - člen správní rady
2013 -> Poslanecká sněmovna PČR (2013 - 2017) - poslanec
2013 -> Výbor pro zdravotnictví - místopředseda
2014 -> Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - člen
2014 -> Podvýbor pro vědu a vysoké školy - člen
2013 -> Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu - člen
2013 -> Poslanecký klub Občanské demokratické strany - člen
2014 -> Zastupitelstvo MČ Praha 2 - zastupitel
Další činnost:
Odborné funkce:
Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP - místopředseda Onkologické sekce;
Komise pro Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví - předseda;
Akreditační Komise MZ pro gynekologii a porodnictví - člen;
Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla - člen;
Zkušení komise MZ pro atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví - člen

Zpracováno ke dni 14.09.2010 (nap)
Aktualizováno ke dni 17.07.2015 (yy)

1998 volby do Senátu PČR - obvod č. 34 (Liberec) > Čtyřkoalice - nezávislý kandidát

(nepostoupil do druhého kola volby)
2010 komunální volby hl. m. Praha > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2013 2013 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Praha > Občanská demokratická strana (ODS) - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2014 komunální volby hl. m. Praha > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2014 komunální volby MČ Praha 2 > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole


Pořadí na kandidátce: 1000


mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).