Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Ing. Jan Zahradil

* 20. 3. 1963, Praha      
Ing. Jan Zahradil

Poslanec EP, bývalý místopředseda strany (ODS). Po absolvování VŠCHT pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu technologie vody a prostředí. Do politiky vstoupil jako člen OF, za něž byl v roce 1990 zvolen poslanecem Federálního shromáždění. Od roku 1991 člen ODS, mezi roky 1993–1996 zde působil jako vedoucí Zahraničního oddělení. V letech 1995–1997 poradcem Václava Klause pro zahraničně-politické otázky. Posléze se stal i vedoucím Oddělení evropské integrace Úřadu vlády ČR. V roce 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR. Zde působil jako místopředseda Výboru pro evropskou integraci a místopředseda Zahraničního výboru. Mezi roky 1998–2003 byl stínovým ministrem zahraničí ODS. Od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu. Od roku 2009 působí jako místopředseda Skupiny Evropských konzervativců a reformistů, krátce byl v roce 2011 předsedou Skupiny. V lednu 2014 byl zvolen 1. místopředsedou ODS, o dva roky později funkci neobhájil.

1981 - 1987 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - absolvent, titul Ing.
obor: Technologie vody a životního prostředí
1988 - 1992 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze > Ústav technologie vody a prostředí - výzkumný pracovník
1990 Občanské fórum - člen
1990 - 1992 Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSFR - poslanec
1991 -> ODS - člen
1991 - 1998 Oblastní sdružení ODS Praha 6 - předseda
1992 - 1998 Oblastní sdružení ODS Praha 6 - místopředseda
1993 - 1996 Zahraniční oddělení ODS - vedoucí
1998 - 2006 Stínová vláda ODS - stínový ministr
pro oblast: zdravotnictví
2001 - 2002 - místopředseda
2002 - 2004 - 1. místopředseda
2002 Další činnost: - kandidát
Kandidát na předsedu strany.
? -> Výkonná rada ODS - člen
2014 - 2016 - 1. místopředseda
(Zvolen 18. ledna 2014.)
1995 - 1997 Vláda ČR (min. předseda Václav Klaus) - Ministerstvo zahraničních věcí - poradce
pro oblast: zahraničněpolitické otázky
1997 - ? Úřad vlády ČR > Oddělení evropské integrace - vedoucí
1998 - 2002 Poslanecká sněmovna PČR (1998 - 2002) - poslanec
1998 - 2002 Zahraniční výbor - místopředseda
1998 - 2002 Výbor pro evropskou integraci - místopředseda
1998 - 2002 Stálá delegace pro spolupráci s Evropským parlamentem - vedoucí delegace
2001 - 2002 Volební výbor - člen
1998 - 2002 Poslanecký klub Občanské demokratické strany - člen
2002 - 2004 Poslanecká sněmovna PČR (2002 - 2006) - poslanec
2002 - 2004 Zahraniční výbor - místopředseda
2002 - 2004 Stálá delegace pro spolupráci s Evropským parlamentem - vedoucí delegace
2002 - 2004 Poslanecký klub Občanské demokratické strany - člen
2002 -> Mezinárodní poradní sbor European Foundation - člen
2004 Evropský parlament (1999 - 2004) - poslanec
2004 Výbor pro právní záležitosti a vnitřní trh - člen
2004 Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - člen
2004 - 2009 Evropský parlament (2004 - 2009) - poslanec
2004 - 2009 Výbor pro rozvoj - člen
2004 - 2005 Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 - člen
2006 - 2007 Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů - člen
2007 Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku - člen
2007 - 2009 Delegace pro vztahy s Indií - člen
2004 - 2009 Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - člen předsednictva
2009 - 2014 Evropský parlament (2009 - 2014) - poslanec
2009 - 2014 Výbor pro mezinárodní obchod - člen
2009 - 2014 Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko - člen
2011 Konference předsedů - člen
2009 - 2014 Skupina Evropských konzervativců a reformistů - člen
2009 - 2011 Skupina Evropských konzervativců a reformistů - místopředseda
2011 Skupina Evropských konzervativců a reformistů - předseda
2011 - 2014 Skupina Evropských konzervativců a reformistů - místopředseda
2014 -> Evropský parlament (2014 - 2019) - poslanec
2014 -> Výbor pro mezinárodní obchod - místopředseda
2014 -> Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko - člen
2014 -> Skupina Evropských konzervativců a reformistů - člen předsednictva
2007 - ? Úřad vlády ČR - poradce
- poradce premiéra Mirka Topolánka
2007 - ? Vláda České republiky - zmocněnec
- zmocněnec premiéra Mirka Topolánka pro jednání o ústavním textu EU
2008 Další činnost: - vedoucí
Vedoucí jednání o formování nové euroskeptické skupiny v Evrospkém parlamentu s britskými Konzervativci
2008 Další činnost:
Nabídl ODS možnost, že by se stal provizorním předsedou strany na 1 rok
(reakce na možnost střetu dvou stranických křídel kolem kandidátů na funkci předsedy - M. Topolánka a P. Béma)
2012 -> Aspen Institute Prague o.p.s. - člen správní rady
2013 -> CEVRO, z.s. - člen správní rady
(dříve: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, o.s.)
2015 -> CEVRO Institut, z.ú. (Vysoká škola) - člen dozorčí rady
(dříve: CEVRO Institut, o.p.s.)

Zpracováno ke dni 13.05.2009
Aktualizováno ke dni 22.06.2016 (yy)

1996 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > Jihočeský kraj > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 6
Zvolen/a v 1. kole

1998 Volby do Poslanecké sněmovny PČR > hl. m. Praha > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 11

2002 - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2004 volby do Evropského parlamentu > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

2009 volby do Evropského parlamentu > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2014 volby do Evropského parlamentu > Občanská demokratická strana - kandidát

Pořadí na kandidátce: 1
Zvolen/a v 1. kole

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).