Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

JUDr. Richard Falbr

* 29. 9. 1940, Chester, Velká Británie      
JUDr. Richard Falbr

Bývalý poslanec EP a senátor PČR (ČSSD), bývalý předseda ČMKOS. Vystudoval Čtyřletou hospodářskou školu a posléze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil v oblasti zahraničního obchodu. V letech 1963–1969 pracoval jako lektor na jazykové škole Ministersva vnitra ČSSR. V období let 1968–1971 byl členem KSČ. Následujících 20 let působil jako právník Odborového svazu místního hospodářství. V roce 1990 byl zvolen do vedení odborů a posléze se stal předsedou nejsilnějšího odbového svazu ČMKOS. Působil rovněž ve vedení mezinárodních odborových organizací. Od roku roku 1990 je členem ČSSD. Své členství v sociální demokracii přerušil kvůli práci v odborech. Mezi lety 1996–2004 zastával senátorský mandát v Parlamentu ČR. V roce 2004 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu a ve volbách v roce 2009 svůj mandát obhájil, v dalších volbách již neuspěl.

? - ? Základní škola - žák
Školní docházka ve Venezuele (otec zaměstnancem čs. ambasády).
1953 Další činnost:
Návrat do Československa.
? - ? Střední škola - student
Čtyřletá hospodářská škola (dnes Obchodní akademie) v Resslově ulici, Praha
obor: mezinárodní vztahy
1959 - 1960 Podnik zahraničního obchodu Strojexport - zaměstnanec
1959 - 1963 Pracovní praxe:
- cizojazyčný korespondent
1960 - 1963 Podnik zahraničního obchodu Strojimport, Praha - zaměstnanec
1961 - 1962 Československá lidová armáda (1954–1990) - voják základní prezenční služby
- 7.spojovací pluk Litoměřice,
- tlumočník při výcviku kubánských pilotů v Trenčíně
1963 - 1969 Ministerstvo vnitra ČSSR > jazyková škola, Zahrádky u Prahy - lektor
(Vyučoval agenty StB; krycí jméno Farkaš.)
1964 - 1969 Univerzita Karlova v Praze > Právnická fakulta - student
1968 - 1971 KSČ - člen
(Vyloučen při stranických prověrkách pro nesouhlas se vstupem okupačních vojsk.)
1969 - 1989 Odborový svaz místního hospodářství - zaměstnanec
(1970–1989) svazový právník
? - 1985 VŠ vzdělání - absolvent, titul JUDr.
1989 - 1990 Zoologická zahrada hl. m. Prahy - právník
1990 - 1996 ČSSD - člen
1990 - 1991 - místopředseda
(Na post rezignoval, aby nespojoval vysokou funkci ve straně a v odborech.)
1992 Další činnost:
Pozastavené členství v ČSSD po zvolení do vedení ČSKOS.
1990 - 1998 Českomoravský odborový svaz pracovníků služeb - předseda
(1994) uvolněn pro pro výkon funkce předsedy ČMKOS - zůstává avšak ve funkci.
1990 - 1994 Česká a slovenská konfederace odborových svazů - místopředseda
1992 - 2002 Mezinárodní konfederace svobodných odborů - člen vedení
1993 ODBOROVÁ ASOCIACE SLUŽEB A OBCHODU - předseda
1993 - 2002 Mezinárodní organizace práce - člen správní rady
(dělnická skupina)
1994 Další činnost:
Obdržel pozitivní lustrační osvědčení v kategorii A jako příslušník Sboru národní bezpečnosti, zařazený do složky Státní bezpečnosti.
Na podkladě pozitivního lustračního osvědčení požadovaly některé odborové svazy odvolání z funkce předsedy ČMKOS. Falbr své odstoupení zvažoval.
1994 Odborový svaz UNIOS - předseda
1994 - 2002 Českomoravská konfederace odborových svazů - předseda
(od roku 1998 název Českomoravská komora odborových svazů)
1995 - 2002 Evropská odborová konfederace - člen vedení
1996 Další činnost:
Nejvyšší soud vyhověl odvolání Richarda Falbra proti rozhodnutí Ústřední volební komise.
1996 - 2004 Senát PČR - senátor
(obvod č. 4 - Most)
1996 - 2004 Ústavně-právní výbor - člen
1998 - 2004 Ústavně-právní výbor - místopředseda
1998 - 1999 Mandátový a imunitní výbor - člen
2002 - 2004 Mandátový a imunitní výbor - člen
1998 - 2004 Senátorský klub České strany sociálně demokratické - člen
1997 Další činnost:
Zvažuje rezignaci z vedení kvůli situaci uvnitř odborů - probíhá střet odborářských skupin o prodej akcií odborářské společnosti G.E.N.
1998 - 2002 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. - člen správní rady
1999 Impuls 99 - signatář
(důvodem měla být nespokojenost s tehdejší politickou scénou, podpora vzniku sociálního hnutí v ČR)
1999 - 2006 Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s. - předseda
(dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob státní správy, samosprávy, hospodářské a podnikatelské sféry, odborů a členů Parlamentu ČR)
1999 -> Národní vzdělávací fond, o.p.s.
1999 - 2010 - člen správní rady
2010 -> - předseda dozorčí rady
2001 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - předseda
2002 -> ČSSD - člen
(Obnovené členství.)
1999 Další činnost:
(Část ČSSD zvažuje R. Falbra jako možného nástupce M. Zemana ve funkci předsedy strany; proti této kandidatuře vystoupil sám Zeman.)
2003 Další činnost: - kandidát
Kandidatura na místopředsedu ČSSD.
? -> Ústřední výkonný výbor ČSSD - člen
? -> Předsednictvo ČSSD - člen
2003 Další činnost:
Vyjádřil ochotu k prezidentské kandidatuře v případě nedostatečné podpory vládní koalice pro kandidáta prof. Jana Sokola; o den později možnost kandidatury odvolal.
2003 - 2004 Evropský parlament (1999 - 2004) - pozorovatel
(zvolený Senátem PČR)
2003 - 2004 Rada pro rozvoj lidských zdrojů - místopředseda
2003 - 2006 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. - předseda správní rady
2004 Evropský parlament (1999 - 2004) - poslanec
(kooptován Senátem PČR)
2004 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - člen
2004 Skupina Strany Evropských socialistů - člen
2004 - 2009 Evropský parlament (2004 - 2009) - poslanec
2004 - 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - člen
2004 - 2009 Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky - člen
2004 - 2009 Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - člen
2009 - 2014 Evropský parlament (2009 - 2014) - poslanec
2009 - 2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - člen
2009 - 2012 Delegace pro vztahy s Běloruskem - člen
2012 - 2013 Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie - člen
2009 - 2014 Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - člen

Zpracováno ke dni 15.04.2009
Aktualizováno ke dni 19.03.2014 (yy)

1996 volby do Senátu PČR - obvod č. 4 (Most) > NK - nezávislý kandidát

Zvolen/a v 2. kole

2004 volby do Evropského parlamentu > Česká strana sociálně demokratická - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

1998 volby do Senátu PČR - obvod č. 4 (Most) > Česká strana sociálně demokratická - nezávislý kandidát

Zvolen/a v 2. kole

2009 volby do Evropského parlamentu > Česká strana sociálně demokratická - kandidát

Pořadí na kandidátce: 2
Zvolen/a v 1. kole

2014 volby do Evropského parlamentu > Česká strana sociálně demokratická - kandidát

Pořadí na kandidátce: 6

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).