Vážení návštěvníci, tento web nyní funguje v úsporném režimu. Může se tedy stát, že některé zde prezentované údaje již nemusí být s postupujícím časem aktuální. Děje se tak v důsledku nedostatku finančních prostředků na údržbu bohaté databáze, přičemž na roční základní provoz by byla potřebná částka přibližně 107 tisíc korun. Pokusíme se v roce 2018 udržet aktuálních co nejvíce dat, jde však nyní o dobrovolnou a časově neurčenou práci. O budoucnosti webu v dalším období budeme informovat. Za možné nedostatky se omlouváme.
MENU

Ing. Rut Bízková

* 19. 7. 1957      
Ing.  Rut Bízková

Bývalá náměstkyně ministra životního prostředí a bývalá ministryně životního prostředí (nominována ODS). Absolventka VŠCHT v Praze, vzdělání si rozšířila postgraduálním studiem matematiky. V letech 1981-1994 pracovala v Ústava jaderného výzkumu v Řeži. Po roce 1994 působila jako tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ, a.s. V roce 1990 vstoupila do KDS, která se o pět let později sloučila s ODS. Od konce devadesátých let působí ve vedoucích funkcích ministerstva životního prostředí a zastávala mimo jiné funkci poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu. V roce 2006 byla jmenována náměstkyní ministra životního prostředí. V roce 2010 byla nominována ODS na funkci ministryně tohoto resortu. V souvislosti s tím vystoupila z ODS, aby splnila podmínku nestranickosti vlády Jana Fischera. Po volbách a jmenování nové vlády Petra Nečase pokračovala ve svém působení jako náměstkyně ministra životního prostředí. Na tuto funkci rezignovala v dubnu 2011. Rut Bízková je vdaná a má jedno dítě.

? - ? Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - absolventka
1981 - 1994 (?) ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU - vědecká pracovnice
(Husinec, Řež) obor: radiofarmaka a instrumentální metody analýzy jaderných materiálů
1986 - 1988 VŠ vzdělání - studentka
- postgraduální studium matematiky
1990 - 1995 Křesťanskodemokratická strana (KDS) - členka
1994 - ? ČEZ, a. s. - tisková mluvčí
(uhelné elektrárny ČEZ, a. s.)
1995 - 2010 ODS - členka
- členkou se stala po sloučení KDS s ODS
- z ODS vystoupila kvůli členství v nestranické vládě Jana Fischera
1998 - 2010 Odborná komise ODS pro životní prostředí - tajemnice
1996 - 2006 Ministerstvo životního prostředí ČR - zaměstnankyně
1996 - 1999 Odbor pro styk s veřejností - ředitelka
1999 - 2004 Oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky - vedoucí
2004 - 2006 CENIA, česká informační agentura životního prostředí - ředitelka
(příspěvková organizace MŽP) - ředitelka úseku hodnocení a publikace
- zástupkyně ředitele
? - ? Sekce ekonomiky a politiky životního prostředí - ředitelka
2004 - ? Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - poradkyně
- poradkyně náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, hutnictví a stavebnictví
? - ? Státní fond životního prostředí České republiky > Zelená úsporám > Monitorovací výbor - předsedkyně
1998 -> OSVČ - soukromá podnikatelka
1998 -> Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
(1998-2010) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
(1998-2010) Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí)
? - ? Český hydrometeorologický ústav > Oddělení ochrany čistoty ovzduší - zaměstnankyně
2006 Další činnost:
Nominována na ekologickou anticenu Ropák 2006 (3. místo v pořadí).
2006 - 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR - náměstkyně ministra
2010 Vláda ČR (min. předseda Jan Fischer) - Ministerstvo životního prostředí - ministryně
(15. 4. 2010 - 25. 6. 2010) - demise
(25. 6. 2010 - 13. 7. 2010) - ministryně v demisi
2010 -> ODS - členka
(Opět vstoupila do strany po odchodu z úřadu MŽP.)
2010 - 2011 Ministerstvo životního prostředí ČR - 1. náměstkyně ministra
- ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí
(13. 7. 2010 - 6. 4. 2011) - rezignovala z důvodu odlišného názoru na vedení programu Zelená úsporám

Zpracováno ke dni 07.04.2010 (nap)
Aktualizováno ke dni 08.01.2012 (yy)

mapa vztahů

Podrobnou vizualizaci vztahů a dalších aktuálních údajů z obchodního rejstříku naleznete na serveru Podnikani.cz

Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.

Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!

V případě nejasností či zjištěného pochybení v přiřazené vizualizaci nás prosím kontaktujte na mail: info@nasipolitici.cz

Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).