MENU

Metodika pro řízení rizik ohledně střetu zájmů

Metodika pro řízení rizik ohledně střetu zájmů

Tato publikace vznikla v rámci realizace projektu Parlamentní watchdog realizovaného občanským sdružením Naši Politici ve spolupráci se sdružením Koho Volit.eu s podporou grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Související dokumenty: Řízení rizik střetů zájmů.doc -

Metodika pro řízení rizik ohledně střetu zájmů -